BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Józef
Tytuł
Sposób rozumienia celów i potrzeb w polityce społecznej a realność planowania społecznego
The Way of Understanding Aims and Needs in Social Policy vs Reality of Social Planning
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 93, s. 7-12
Tytuł własny numeru
Prace Instytutu Polityki Społecznej
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Potrzeby społeczne, Planowanie społeczno-gospodarcze, Teorie społeczne
Social policy, Social needs, Socio-economic planning, Social theories
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Treścią artykułu jest krytyczne ustosunkowanie się do pewnych zagadnień teoriopoznawczych wpływających na realność planowania społecznego. W pierwszym rzędzie chodzi o krytykę tezy głoszącej, że nie można w sposób naukowy (poznawczy) analizować zasadniczych celów polityki społecznej, jako że wynikają one z przesłanek ideologicznych. Respektowanie jej powoduje przyjmowanie twierdzeń ze względu na ich sens aksjologiczny, co stanowi pogwałcenie obowiązującej w nauce normy metodologicznego neutralizmu aksjologicznego. Ponadto, ze względu na to, że nie zawsze wartości trafne aksjologicznie są zarazem wartościami słusznymi historycznie, istnieje ryzyko, że nie osiągnie się zamierzonych celów, o ile w działaniach uwzględniać się będzie wartości cechujące się jedynie przynależnością do akceptowanego porządku wartościującego. Zwrócono również uwagę na to, że w procesie ustalania potrzeb nie odróżnia się zazwyczaj wyobrażeń o nich od nich samych. Także i ta okoliczność stawia pod znakiem zapytania realność planów. (abstrakt oryginalny)

The article presents a critical attitude towards some theory-cognitive problems which influence the reality of social planning. In the first place it criticizes the thesis that basic aims of social policy cannot be analyses in scientific (cognitive) way because they result from ideological premises. Observance of this thesis results in acceptance of enunciations with a view to their axiological sense, which is a violation of the norm of methodological axiological neutralism binding in science. Besides, because of the fact that axiologically relevant values are notalways historically right, there is a risk that aims will not be achieved if one considers in his actions only values belonging to the accepted order. The article also points out the fact that in the process of establishing needs one usually does not distinguish between conceptions of needs and needs themselves. This condition also questions the reality of plans. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Szubert, Teoretyczne problemy polityki społecznej, w: Polityka Społeczna nr 1, 1980.
  2. W. Szubert, Przedmiot, geneza i zakres socjalnej polityki społecznej, w: A. Rajkiewicz, Polityka społeczna, Wyd. III, PWE, Warszawa 1979.
  3. J. Kmita, Norma metodologicznego neutralizmu aksjologicznego, w: praca zbiorowa pod red. Lazari-Pawłowskiej, Metaetyka, PWN, Warszawa 1975.
  4. J. Kmita, Prawda zwycięża nie bez oręża, w: Nurt, nr 2, 1978.
  5. W. Szubert, Zaspokajanie potrzeb jako zadanie polityki społecznej, w: W. Szub Studia z polityki społecznej, PWE, Warszawa 1973.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu