BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roman Michał (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Profitability of Selected Agritourism Farms
Dochodowość wybranych gospodarstw agroturystycznych
Źródło
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2015, R. 3, nr 1, s. 39-46, rys., bibliogr. 13 poz.
Journal of Financial Management and Accounting
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Turystyka wiejska, Źródła finansowania
Agrotourism, Rural tourism, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie dochodowości i źródeł finansowania działalności agroturystycznej w opinii usługodawców. Właściciel obiektu turystycznego powinien posiadać zdolność ciągłego pozyskiwania środków finansowych oraz dysponować umiejętnością sprawnego wprowadzania nowych metod organizacji w swoim gospodarstwie agroturystycznym. Większość usługodawców udzieliła twierdzącej odpowiedzi na pytanie dotyczące korzystania ze wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej. Z badań wynika, że własne środki usługodawców oraz środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej stanowiły podstawowe źródła finansowania działalności agroturystycznej. Za korzystaniem ze środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej na rozwój turystyki opowiedziała się połowa badanych właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Udział dochodów z działalności agroturystycznej w strukturze dochodów osobistych rolnika kształtował się przede wszystkim na poziomie do 50%. (abstrakt oryginalny)

The article aims to present the opinions of service providers on the sources of funding agritourism and profitability. An owner of a tourist facility should have a continuous possibility of obtaining financial resources and be skilled in introducing new organisational methods on his/her agritourism farms efficiently. Most service providers gave a positive answer to a question about making use of financial support for developing a business. As research shows, service providers' own resources and funding that comes from the European Union for the development of tourism constitute the basic sources of funding agritourism. Half of the respondents - owners of agritourism farms who took part in the survey - were for making use of financial resources offered by the European Union. The share of income from agritourism in most farmers' personal income was 50%. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. DRZEWIECKI M. 1995: Agroturystyka: założenia, uwarunkowania, działania. Instytut Wydawniczy "Świadectwo", Bydgoszcz.
 2. GANNON A. 1990: What is agro-tourism-developing the product [in:] Rural development through agro-tourism. FAO Regional Office For Europe.
 3. KARLIK M. 2013: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów. Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa.
 4. KOSMACZEWSKA J. 2007: Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
 5. KOZAK M.W. 2006: Rola agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Stan i rekomendacje, Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 6. MAJEWSKI J. 2004: Agroturystyka to też biznes, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
 7. MŁYNARCZYK K. 2002: Agroturystyka. Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 8. ROMAN M. 2014: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki w gminach wiejskich województwa podlaskiego. Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Golądkowo.
 9. SZNAJDER M., PRZEZBÓRSKA L. 2006: Agroturystyka. PWN, Warszawa.
 10. WALICKA M. 2007: Rozwój sektora MSP a źródła finansowania inwestycji [w:] Problemy współczesnej praktyki zarządzania. S. Lachiewicz i M. Matejun (ed.), Vol. II. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 11. WIATRAK A.P. 1996: Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie terenów wiejskich. "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" no 1.
 12. WIATRAK A.P. 2000: Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej a rozwój obszarów wiejskich. "Optimum. Studia Ekonomiczne" no 2(6).
 13. WOJCIECHOWSKA J. 2006: Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce. "Folia Touristica" no 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9683
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu