BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łopaciuk-Gonczaryk Beata (Uniwersytetu Warszawski, doktorant)
Tytuł
Kapitał społeczny a instytucje - konceptualizacja i relacje
Social Capital versus Institutions - Concepts and Relations
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2008, nr 21, s. 64-95, rys., bibliogr. s. 93-94
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Instytucje, Ekonomia instytucjonalna
Social capital, Institutions, Institutional economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie ma na celu przegląd najważniejszych definicji, kategorii i koncepcji kapitału społecznego oraz próbę ich syntezy, a także zestawienie tego pojęcia z pojęciem instytucji i pokazanie możliwych związków pomiędzy kapitałem społecznym a analizą instytucjonalną w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej. Część pierwsza będzie miała charakter dyskusji dotyczącej zasadności używania terminu kapitału społecznego, przedstawione w niej zostaną zarówno głosy krytyczne, jak i przede wszystkim obrona tego pojęcia i jego perspektywy. Część druga będzie koncentrować się na poszukiwaniach jednej definicji kapitału społecznego. Omówiona w niej zostanie złożoność i wewnętrzne sprzeczności koncepcji kapitału społecznego, które utrudniają te poszukiwania, a także przedstawiona zostanie propozycja pewnej syntezy rozumienia pojęcia kapitału społecznego. Część trzecia zostanie poświęcona związkom kapitału społecznego z instytucjami. Zostaną tam również wskazane przykładowe obszary, w których koncepcja kapitału społecznego może korzystać z dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej, jak również stanowić jego uzupełnienie. (abstrakt oryginalny)

The paper revises the most important definitions, categories and concepts of social capital and tries to achieve their synthesis. It compares the term social capital and the term institution (as understood by new institutional economics) and tries to show possible relations between social capital approach and institutional analysis. The first part discusses if it is proper to use social capital term, it shows critic on social capital approach and the defence, as well as the concept perspectives. The second part focuses on the search for common definition of social capital. It discusses the complexity and internal contradictions of social capital concept, that make the research difficult, and follows with some possible synthesis of the concept, including both social relations and the social norms accompanying them. The third part analyses connections between social capital and institutions. It shows that the terms social capital and informal institutions to some extent cover similar area of research and that there are important relations between social capital and formal institutions which themselves are not part of social capital. This part also shows areas where social capital researchers may benefit from new institutional economics and where social capital approach may help to develop economic theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow Kenneth J., 1985, Granice organizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 2. Arrow Kenneth J., 2000, Observation on Social Capital, in: Social Capital: A Multifaceted Perspective, red. P. Dasgupta, I. Seragilden, Washungton DC: World Bank.
 3. Becker Gary S., 1990, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 4. Burt Ronald S., 1992, Structural Holes: The Social Structure of Competition, Harvard University Press, Cambridge, MA and London, England.
 5. Coleman James S., 1988, Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology", Suplement 94, s. 95-120.
 6. Coleman James S., 1990, Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge.
 7. Dasgupta Partha, 2002, Social Capital and Economic Performance: Analytics, w: Foundations of Social Capital, Elinor Ostrom, T. K. Ahn (red.), Edward Elgar Publishing, Chaltenham, UK and Northampton, MA.
 8. Dasgupta Partha, 2005, The Economics of Social Capital, Working Paper, University of Cambridge.
 9. Durlauf Steven N., Fafchamps Marcel, 2004, Social Capital, National Bureau of Economic Research, Working Paper 10485, Cambridge, MA.
 10. Fukuyama Francis, 1995, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press, New York.
 11. Fukuyama Francis, 2000a, Wielki Wstrząs: Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa.
 12. Fukuyama Francis, 2000b, Social Capital and Civil Society, International MonetaryFund Working Paper.
 13. Geertz Clifford, 1973, The Intrepretation of Cultures, New York, Basic Books.
 14. Glaeser Edward L., 2001, The Formation of Social Capital, w: J. F. Helliwell, The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-being: International Symposium Report, Human Resources Development Canada i OECD
 15. Granovetter Mark, 1973, The Strength of Weak Ties, "American Journal of Sociology", nr 78 (6), s. 1360-1380, w: Foundations of Social Capital, Elinor Ostrom, T. K. Ahn(red.), Edward Elgar Publishing, Chaltenham, UK and Northampton, MA.
 16. Granovetter Mark, 1985, Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, "American Journal of Sociology", nr 91 (3), s. 481-510, w: Foundations of Social Capital, Elinor Ostrom, T. K. Ahn (red.), Edward Elgar Publishing, Chaltenham, UK and Northampton, MA.
 17. Grootaert Christiaan, Thierry van Bastelaer, 2002, The Role of Social Capital In Development: An Empirical Assessment, Cambridge University Press, Cambridge.
 18. Guiso Luigi, Sapienza Paola, Zingales Luigi, 2000, The role of social capital in financial development, National Bureau of Economic Research, Working Paper 7563, Cambridge.
 19. Hanifan Lyda J., 1916, The Rural School Community Center, "Annals of the American Academy of Political and Social Science", nr 67, s. 130-138.
 20. Iwanek Maciej, Wilkin Jerzy, 1998, Instytucje i Instytucjonalizm w ekonomii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
 21. Jacobs Jane, 1961, The Death and Life of Great American Cities, Vintage Books, New York.
 22. Januszek Henryk, 2004, Kapitał społeczny na rynku pracy, w: Kapitał społeczny: aspekty teoretyczne i praktyczne, red. naukowy Henryk Januszek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 23. Kahneman Daniel, 2003, Map of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics, "The American Economic Review", vol. 93 nr 5, December, s. 1449-1471.
 24. Keefer Philip, Knack Stephen, 2005, Social Capital, Social Norms and the New Institutional Economics, w:Handbook of New Institutional Economics, C. Menardi M. M. Shirley (red.), Springer, Netherlands.
 25. Knack Stephen, Keefer Philip, 1997, Does Social Capital have an economic payoff? A cross-country investigation, "Quarterly Journal of Economics", November, s. 1251-1288.
 26. Kostro Krzysztof, 2005, Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8 (167-168), r. XVI, lipiec-sierpień.
 27. Lin Nan, 2001, Social Capital: A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press, Cambridge, New York, USA and Melbourne, Australia.
 28. Loury Glenn, 1977, A Dynamic Theory of Racial Income Differences, w:Women, Minorities, and Employment Discrimination, praca zbiorowa pod red. Wallace P. A., LeMund A., Lexington Books, Lexington.
 29. Matysiak Andrzej, 1999, Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 30. North Douglass C., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge, New York, USA and Melbourne, Australia.
 31. OECD, 2001, Healy Tom, Côtê Sylvain, The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital, Centre for Educational Research and Innovation.
 32. Paldam Martin, 2001, Social Capital: One or many? Definition and Measurement, w: "Issues in New Political Economy", Sayer Stuart (red.), Blackwell Publishers, Oxford.
 33. Putnam Robert D., 1993, Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton N.J.
 34. Putnam Robert D., 2000, Bowling alone: The Collapse and the Revival of American Community, Simon & Schuster, New York.
 35. Svendsen Gunnar Lind Haase, Svendsen Gert Tinggard, 2004, The Creation and Destruction of Social Capital: Entrepreneurship, Co-operative movements and Institutions, Edward Elgar Publishing, Chaltenham, UK and Northampton, MA.
 36. Weber Max, 1930, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Allen and Unwin, London.
 37. Williamson Oliver E., 1985, The Economic Institutions of Capitalism, The Free Press, New York.
 38. Williamson Oliver E., 1993, Calculativeness, Trust and Economic Organization, "Journal of Law and Economics", nr 36, s. 453-502.
 39. Woolcock Michael, 1998, Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework, "Theory and Society", nr 27 (1), s. 151-208, w: Foundations of Social Capital, Elinor Ostrom, T. K. Ahn (red.), Edward Elgar Publishing, Chaltenham, UK and Northampton, MA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu