BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczko Franciszek (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Tytuł
Wybrane problemy badań empirycznych
Selected Problems of the Empirical Research
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2015, t. 31 (1), s. 25-36, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Badania empiryczne, Strategia jakości, Zależne procesy losowe
Empirical researches, Quality strategy, Dependent random processes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono istotę badań empirycznych, ich znaczenie oraz strategie ilościowego i jakościowego podejścia. Strategie te odgrywają ogromną rolę w procesie poznania i decydują o użyteczności zebranego materiału empirycznego. Rozważania te zostały poprzedzone ogólnym podziałem nauk z wyeksponowaniem kilku wybranych klasyfikacji. O skuteczności i jakości badań empirycznych decyduje poprawnie opracowana i konsekwentnie realizowana procedura procesu badawczego. W artykule zostały omówione wybrane problemy przygotowania i przeprowadzenia badań oraz interpretacji i opracowania uzyskanych wyników. (abstrakt oryginalny)

The essence of the empirical research, its meaning and the strategies of quantitative and qualitative approach were presented in the paper. These strategies play important role in the cognitive process and decide on usefulness of collected empirical material. These deliberations were preceded by general division of the sciences with emphasizing of some chosen classifications. Correctly drawn up and consistently realized procedure of the research process decide on effectiveness and quality of the empirical research. The selected problems of preparation and carrying out of the research, interpretation and working out of obtained results were discussed in the paper. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jankowski K., Lenartowicz M., Metodologia badań empirycznych, Wyd. AWF, Warszawa 2005.
  2. Kuc R.B., Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą, Wyd. PTC, Warszawa 2012.
  3. Grabowski H., Wykłady z metodologii badań empirycznych, Impuls, Kraków 2013.
  4. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i Spółka, Poznań 2001.
  5. Mroczko F., Jakościowe metody badań. Obserwacja naukowa, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Nr 26 (1) 2014. ISSN 2084-2686. Wałbrzych 2014.
  6. Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu