BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kokocińska Małgorzata, Ratajczak Marek
Tytuł
Problemy liczenia usług w gospodarce narodowej
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 92, s. 38-71, tab.
Tytuł własny numeru
Rola i miejsce usług w gospodarce narodowej
Słowa kluczowe
Rynek usług, Sektor usług, Usługi, Pomiary, Rozwój społeczno-gospodarczy, Konsumpcja usług, Dochód narodowy, Gospodarka narodowa, Analiza statystyczna
Services market, Services sector, Services, Measurement, Social economic development, Services consumption, National income, National economy, Statistical analysis
Abstrakt
Sformułowane płaszczyzny badania roli usług zostały wykorzystane w następnym artykule. Poświęcono go istotnemu zagadnieniu nie tylko w teorii ekonomicznej, lecz także dla praktyki gospodarczej, a mianowicie liczeniu usług w gospodarce narodowej. Charakter rozważań spowodował, iż rozpatrzono w nim całość usług odpłatnych i nieodpłatnych. Dokonano w nim przeglądu głównych kierunków poglądów na temat rachunku dochodu narodowego w gospodarce socjalistycznej z uwzględnieniem usług oraz innych miar określających poziom życia. Obok analizy syntetycznych miar dobrobytu przedstawiono statystyczną weryfikację metody opartej na idei progów maksimum, która pozwoliła na podstawie konsumpcji wybranych usług określić miejsce naszego kraju wśród europejskich państw członkowskich RWPG. Próba najbardziej syntetycznego ukazania wpływu usług na rozwój społeczno-gospodarczy, dokonana we wspomnianym artykule pozwoliła z kolei zająć się ich oddziaływaniem na pewne kategorie gospodarki narodowej, istotne z punktu widzenia realizacji celu gospodarki socjalistycznej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Csernak A., Ehrlich E., Szilagy G.: A handred year of infrastructural development: an international comparison, Acta Oeconomica 1972, vol. 9.
 2. Niewadzi Cz.: Zagadnienie usług w teorii ekonomii, PWN, Warszawa 1979.
 3. Pohorille M.: Preferencje konsumentów a postulowany wzorzec spożycia. PWN, Warszawa 1978.
 4. Poljakova: K woprosu a rozgraniczenii proizwoditelnowo i neproizwoditelnowo truda. Ekonomiczeskije Nauki 1970, nr 3.
 5. Rakowski M.: Dynamika poziomu życia ludności Polski w okresie 1970-1976, Ekonomista 1980, nr 1.
 6. Rakowski M.: Rola usług we wzroście poziomu życia. Komunikat naukowy na sesję naukową: Miejsce usług w teorii ekonomii. Warszawa 1980, maszynopis powielony.
 7. Rutkowski W.: Teoria ekonomiczna a sfera pozaprodukcyjna, Życie Gospodarcze 1978, nr 31.
 8. Statisticeskij Ezegodnik Stran Clenov Soveta Ekonomiceskoj Vzaimopomosci 1974, Moskva 1974.
 9. Statisticeskij Ezegodnik Stran Clenov Soveta Ekonomiceskoj Vzaimopomosci 1978, Moskva 1978.
 10. Strumilin S.: Obszczestwiennyj progress w SSSR za 50 lat, Woprosy Ekonomiki 1969, nr 11.
 11. Trzydzieści parę wskaźników. Kultura 1980, nr 8.
 12. Wierzbicki J.: Rachunek usług niematerialnych w gospodarce narodowej. PWN, Warszawa 1973.
 13. Zienkowski L.: Poziom życia, metody mierzenia i oceny, PWE, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu