BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Florian
Tytuł
Oddziaływanie usług na równowagę rynkową i konsumpcję społeczeństwa
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 92, s. 99-116, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Rola i miejsce usług w gospodarce narodowej
Słowa kluczowe
Usługi, Równowaga rynkowa, Konsumpcja społeczna, Konsumpcja, Jakość usług, Konsumpcja usług, Rynek usług
Services, Market equilibrium, Social consumption, Consumption, Quality of services, Services consumption, Services market
Abstrakt
W kolejnym artykule podjęto próbę przedstawienia realnego wpływu usług na równowagę rynkową i konsumpcję społeczeństwa. Artykuł ten z jednej strony unaocznia stopień oddziaływania całej sfery usług na równowagę ogólną, a z drugiej poszczególnych rodzajów usług na równowagę rynkową w usługach oraz szczególnie w dobrach, w konsekwencji na racjonalne wykorzystanie zasobów. W omawianym rozdziale wskazano również na przeobrażenia, jakie zachodzą w konsumpcji usług. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Goettig W.: Usługi jako element podaży rynkowej, TNOiK, Bydgoszcz 1978.
 2. Gruz M.: Miejsce usług w tworzeniu i spożyciu dochodu narodowego w Polsce w latach 1970-1975, AE, Katowice 1980 (maszynopis pracy doktorskiej).
 3. Grycner S.: Finansowe i społeczne racje. Życie Gospodarcze, nr 10.
 4. La Place du Secteur Tertiare dans l'Economie Francaise. Problemes Economiques 1978, nr 1569.
 5. Lange O.: Dzieła t. V, Ekonometria, PWE, Warszawa 1976.
 6. Lewandowska Z.: Model konsumpcji w Polsce w okresie industrializacji socjalistycznej. KiW, Warszawa 1979.
 7. Libhard J.: Doskonalenie klasyfikacji i metodologii usług. Przemysł Drobny i Usługi 1979, nr 3.
 8. Makarski S., Grzybek M.: Wielkość popytu na usługi bytowe. Przemysł Drobny i Usługi 1979, nr 4.
 9. Mały Rocznik Statystyczny 1977. GUS, Warszawa 1977.
 10. Marks K.: Kapitał, t. II, KiW, Warszawa 1955.
 11. Mozołowski A.: Usługi i rzemiosło. Uwagi i propozycje. KAW, Warszawa 1980.
 12. Niewadzi Cz.: Usługi w kształtowaniu konsumpcji i równowagi pieniężno-rynkowej. Życie Gospodarcze 1980, nr 36.
 13. Niewadzi Cz.: Usługowy wariant modelu konsumpcji. Życie Gospodarcze 1980, nr 37.
 14. Pałaszewska-Reindl T.; Konsumpcje dóbr trwałego użytku w Polsce. PWE, Warszawa 1966.
 15. Rocznik Dochodu Narodowego 1976. GUS, Warszawa 1977.
 16. Rocznik Statystyczny 1976. GUS, Warszawa 1976.
 17. Rocznik Statystyczny 1979. GUS, Warszawa 1979.
 18. Sochacki T.: Wpływ usług gwarancyjnych i przedsprzedażnych na ogólny poziom świadczenia usług dla ludności. TNOiK, Bydgoszcz 1978.
 19. Styś A., Olearnik J.: Konsumpcja usług a rozwój społeczno-gospodarczy. Gospodarka Planowa 1980, nr 3.
 20. Szwarc K.: Turystyka nowa gałąź gospodarki. Życie Gospodarcze 1964, nr 28.
 21. Turgeon L.: The Advanced Capitalist System, A revisionist view, M.E.Sharpe, Inc., White Plains, N.Y, 1980.
 22. Winiewski M.: Fundusze spożycia społecznego a stopa życiowa ludności. KiW, Warszawa 1969.
 23. Wiśniewski F.: Przemiany rynku usług pod wpływem wzrostu gospodarczego, w: Roczniki Ekonomiczne, t. XV, za lata 1962/63, PTPN, PTE, Poznań 1963.
 24. Wiśniewski F.: Rynek usług w gospodarce socjalistycznej. Poznań 1980, problem węzłowy 13.2.07.1.1.2. (maszynopis).
 25. Zakrzewski Z.: Właściwości popytu konsumpcyjnego a organizacja aparatu usług. Studia i Informacje Instytutu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, t. 9/10. Rozwój usług rynkowych, Warszawa 1966.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu