BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huczek Marian (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Tytuł
Zarządzanie kryzysowe w firmie a role i umiejętności menedżerskie
Crisis Management in a Company versus Managerial Roles and Skills
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 3, s. 13-22, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys przedsiębiorstwa, Zarządzanie w kryzysie, Zarządzanie ryzykiem, Kadra kierownicza, Kwalifikacje menedżera, Role kierownicze, Zarządzanie menedżerskie
Enterprises crisis, Crisis management, Risk management, Managerial staff, Managerial qualifications, Managerial roles, Managerial managing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawową problematykę zarządzania kryzysem w firmie. Wykazano, że umiejętności menedżerskie odgrywają zasadniczą rolę w przeciwdziałaniu zjawiskom kryzysowym. Podkreślono, że warunkiem zapewnienia firmie niezbędnej efektywności jest przede wszystkim skuteczne nią zarządzanie. Scharakteryzowano symptomy i przyczyny kryzysu. Ponadto przedstawiono rolę menedżera w przeciwdziałaniu kryzysowym. (abstrakt oryginalny)

This article presents the basic problems of crisis management in a  company. It has been that managerial skills play a fundamental role in counteracting crises. It is emphasized that, most of all, it is the effective management that is a condition for ensuring essential efficiency in a company. Symptoms and causes of crisis are characterized in the article. It also presents the role of a manager in counteracting crises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 2. Hrehorecki D., Przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym w przedsiębiorstwach, "Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 10.
 3. Huczek M., Organization culture a company crisis, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie" 2014, nr 2.
 4. Huczek M., Orientacja na klienta czynnikiem zapobiegania kryzysowi w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie" 2013, nr 1.
 5. Huczek M., Proces zarządzania ryzykiem rozwoju innowacyjności organizacji, [w:] D. Fatuła (red.), Społeczne, marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian w organizacjach, Wyd. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011.
 6. Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa 2006.
 7. Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 8. Łukasiński W., Wpływ kapitału ludzkiego na proces rozwoju organizacji w warunkach kryzysu, [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie w kryzysie, Kraków 2000.
 9. Mintzberg H., Zarządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 10. Palmer R.E., Przywództwo doskonałe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 11. Penc J., Role i umiejętności menedżerskie, Difin, Warszawa 2005.
 12. Skrzypek E., Integracja zarządzania w  warunkach nowej gospodarki, "Problemy Jakości" 2013, lipiec-sierpień.
 13. Stabryła A., Zarządzanie w kryzysie, Wyd. Mfiles, Kraków 2010.
 14. Walas-Trębacz J,. Ziarko J, Podstawy zarządzania kryzysowego. Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011.
 15. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Wyd. ORGMASZ, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1173049
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu