BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabiec Olimpia (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Efekty strategiczne współdziałania organizacji
Strategic Efects of Organisations' Coactivity
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 3, s. 99-111, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Współdziałanie przedsiębiorstw, Badania ankietowe, Współpraca przedsiębiorstw
Cooperation of enterprises, Questionnaire survey, Enterprises cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera omówienie zagadnień związanych ze współdziałaniem organizacji. W  publikacji autorka zaprezentowała przede wszystkim wyniki badań własnych dotyczących form współdziałania organizacji. Główną przyczyną nawiązywania współdziałania między organizacjami jest konieczność radzenia sobie z  konkurencją. Dlatego organizacja, nawiązując wybraną formę współdziałania z innymi organizacjami, liczy przede wszystkim na osiągnięcie z tej decyzji korzyści. W artykule przedstawiona została ocena przez organizacje efektów strategicznych, jakie wystąpiły po zawarciu współpracy z innymi organizacjami. (abstrakt oryginalny)

This article includes an overview of issues connected with organisation coactivity. In this publication, author presents results of own reasearch on forms of organisations coactivity. The main cause of developing coactivity between organisation is the necessity of dealing with competition. Therefore, organisation which develops particular form of coactivity with other organisations, hopes most of all for profits after making such a decision. This article presents an evaluation of strategic effects, which occurred after developing coactivity with other organisations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Organizacja i zarządzanie, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993.
  2. Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
  3. Kożuch B., Nauka o organizacji, CEDEWU.PL, Warszawa 2009.
  4. Kożuch B., Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
  5. Kożuch B., Kożuch A., Współdziałanie jako instrument podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom X, zeszyt 1, Warszawa - Poznań - Wrocław 2008.
  6. Kreft Z., Holding. Grupa kapitałowa, PWE, Warszawa 2004.
  7. Masłyk-Musiał E., Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa 1995.
  8. Nogalski B., Apanowicz J., Rutka R., Czermiński A., Czerska M., Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1173082
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu