BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulgina Ludmila (National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute")
Tytuł
Marketingovyj audit kak osnova razvitiâ brendov
Marketing Audit as a Basis for the Development of Brands
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 3, s. 129-141, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Audyt, Marketing, Marka
Audit, Marketing, Brand
Uwagi
summ.
Abstrakt
In the article, the essence of marketing audit as an independent regular monitoring of the brand condition on the market in relation to competing brands is defined. We are developed the blocks of questions to assess the following: the external environment of the brand on a commercial real estate market; its goals and strategies; its marketing management structure and major systems; the efficiency of the marketing budget and the effectiveness of the marketing mix. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Аакер Д., Создание сильных брендов, Москва, Издательство: ИД Гребенникова, 2003.
  2. Бренд-консалтингова агенція "Interbrand" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.interbrand.com/ru/Default.aspx.
  3. Зозулев А., Солнцев С., Маркетиговые исследования: теория, методология, статистика, Москва, Издательство «Рыбари», Киев, Издательство «Знання», 2008.
  4. Римаренко М., Концепція аудиту маркетингової стратегії та бренду компанії на ринку комерційної нерухомості, Науковий Вісник. Одеський державний економічний університет, Одеса, 2008, № 20.
  5. Черчилль Г., Маркетинговые исследования, Санкт-Петербург, Издательство «Нева», 2004.
  6. Шульгіна Л., Лео М., Брендинг: теорія та практика (на прикладі об'єктів комерційної нерухомості), Київ-Тернопіль, Видавництво «Астон», 2011.
  7. Hadrian P., Audyt marketingowy - problemy interpretacyjne, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Nowy Sącz 2005.
  8. Hadrian P., Audyt marketingowy w przedsiębiorstwie XXI wieku - wybrane kierunki rozwoju, [w:] Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, red. A. Czubała, R. Niestrój, J.W. Wiktor, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1173086
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu