BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtaszek Henryk (Politechnika Częstochowska, doktorant)
Tytuł
Specyfika zarządzania w bankowości
The Specificity of Management in Banking
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2015, nr 3, s. 233-245 , rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie bankiem, Sieci franczyzowe, Banki, Kwalifikacje pracowników, Motywacja do pracy
Human Resources Management (HRM), Bank management, Franchising networks, Banks, Qualifying employees, Work motivation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W  artykule omówiono podstawowe pojęcia w  zakresie sieci własnych oddziałów i  oddziałów franczyzowych. Podjęto próbę analizy porównania zarządzania zasobami ludzkimi w wyżej wybranych jednostkach. Opracowanie stanowi przedstawienie wyniku zarządzania wewnątrz tej samej organizacji, ze wskazaniem rezultatu działalności banku komercyjnego przez placówki własne i franczyzowe. (abstrakt oryginalny)

In this article the basic concepts in terms of its branch Network and franchise are discussed. Attempt to analyze the comparison of human resource management in the above-selected units was made. The paper presents results of management within the same organization, indicating the result of the activities of a commercial bank through its own and franchise outlet. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
  2. Bagieńska A., Zarządzanie wartością zasobów ludzkich organizacji poprzez system wynagrodzeń, [w:] E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski, Zarządzanie wartością organizacji, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
  3. Białek J., Depta A., Statystyka dla studentów z  programem STAT_STUD 1.0, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.
  4. Grzeszak A., Wasz szyld, nasz interes. "Polityka", 17 stycznia 2004.
  5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
  6. Przybyła M. (red.), Organizacja i  zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
  7. Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Formy i narzędzia skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
  8. Wojtaszek H., Zarządzanie systemami motywacyjnymi, a  jakość, [w:] E. Skrzypek (red.), Jakość w  procesie integracji systemów zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego im. M. Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2014.
  9. Zając C., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Warszawa 2007.
  10. Załęska M., Bankowość, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/18998658.1173128
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu