BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedzielski Zdzisław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Parametry cenowe w rachunku ekonomicznym przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji
Economic Calculation in Finance Management of the Business Enterprise in the Market Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 233-240
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Globalizacja, Rachunek ekonomiczny, Finanse przedsiębiorstwa
Globalization, Economic calculation, Enterprise finance
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Druga połowa XX wieku to okres istotnych przemian w wysokotowarowej gospodarce światowej. Ewolucyjne zmiany spowodowały, że stosunki społeczne w niej panujące nie są odwzorowaniem kapitalizmu z poprzednich wieków i lat. Pojawiła się gospodarka rynkowa. Jej charakterystyczne cechy są następujące: 1. Orientacja mikroekonomiczna, która odwołuje się do racjonalnych działań i zachowań podmiotów gospodarczych i jednostek jako źródła sukcesów całej gospodarki. Racjonalność mikroekonomiczna wymaga własności prywatnej jako bazy warunkującej działanie na własny rachunek i własną odpowiedzialność. 2. Działanie mechanizmów rynkowych wspartych konstytucyjną zasadą ustrojowej wolności gospodarczej. Nie może być ona rozumiana jako wolność od prawa, lecz wręcz przeciwnie, jako twarde egzekwowanie praw i obowiązków. Mechanizm rynkowy weryfikuje trafność decyzji ekonomicznych. 3. Gospodarka pieniężna. Pieniądz pełni funkcje kryteryjne w gospodarce, a nakłady i efekty pieniężne są podstawą do podejmowania decyzji. Najważniejsze znaczenie ma stabilność pieniądza i jego swobodna wymienialność jako podstawa rachunku ekonomicznego. 4. Zasada służebności, a nie zasada dominacji państwa nad życiem gospodarczym. Służebność państwa wobec gospodarki przejawia się we wspieraniu jej legislacyjnie, administracyjnie i sądowniczo. Domeną państwa są obszary gospodarki przestrzennej i infrastrukturalnej oraz odnoszące się do zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Konieczne jest tu nawet ograniczanie prawa własności prywatnej ze względu na dobro i interes społeczny. (fragment tekstu)

The essential conditions required for a successful operation of a business company in the market economy have been presented in this article. They establish a sound basis for implementing an economic calculation in the company's finance management. The areas where such calculations are absolutely mandatory have been clearly defined. The article also classifies different kinds of economic calculations, which should be used ,in the company's decision making process. It has been pointed out, that changes in global economy, market processes and globalization cause quality changes in data using to the economic calculation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzywacz W., Polityka gospodarcza, istota i założenia metodyczne, Szczecin 1998.
  2. Myśl globalnie - działaj lokalnie, "Prawo i Gospodarka" z 18.03.2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu