BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Istota kapitału amortyzacyjnego w przedsiębiorstwie
Das Wesen Der Abschreibungskapital im Unternehmen
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 251-259
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Kapitał amortyzacyjny, Finanse przedsiębiorstwa, Amortyzacja, Metodologia nauki, Teoria ekonomii
Amortization capital, Enterprise finance, Amortization, Methodology of science, Economic theory
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Podjęcie problematyki kapitału amortyzacyjnego w przedsiębiorstwie wymaga na wstępie usystematyzowania podstawowych zagadnień teoretyczno-metodologicznych. Amortyzacja środków trwałych w przedsiębiorstwie to swoista kategoria finansowa. Jest związana ze zużywaniem się i reprodukcją środków trwałych, a będąc bezpośrednim następstwem szczególnego sposobu przekazywania wartości i odtwarzania środków trwałych, stanowi uogólnienie procesów ruchu wartości produkcyjnych środków trwałych ze sfery produkcji do sfery podziału i obiegu oraz ponownego wprowadzania tej wartości do sfery produkcji w sposób zdeterminowany specyficznym charakterem zużywania się tych środków. W przypadku inwestycji w środki trwałe przedsiębiorstwo uzyskuje dwie formy amortyzacyjnych środków finansowych: środki wynikające z uwolnienia kapitału na skutek odpisów amortyzacyjnych oraz środki wynikające z pomniejszenia podstawy opodatkowania - podatkowej osłony amortyzacyjnej. Opierając się na licznych w literaturze przedmiotu definicjach amortyzacji, o odcieniach bardziej rachunkowych lub bardziej finansowych, można postawić hipotezę opracowania, która brzmi: amortyzacja, będąc źródłem finansowania majątku trwałego w przedsiębiorstwie, poprzez efekt uwolnienia kapitału oraz efekt podatkowy, może być określana mianem kapitału. Hipoteza ta dotyczy w szczególności faktu, czy można zaakceptować pojęcie kapitał amortyzacyjny na tle teorii tworzenia nauki. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Auerbach A.J., Inflation and Choice of Asset Life, "Journal of Political Economy" 1979, No 3.
 2. Auerbach A.J., Inflation and Tax Treatment of Firm Behavior, "American Economic Review" 1981, nr 2.
 3. Bhaskar R., Feyerahend and Bachelard: Two Philosophies of Science, "New Left Review" 1994.
 4. DeAngelo H., Masulis R. W., Optimal Capital Structure under Corporate and Personal Taxation, "Journal of Financial Economics" 1980, nr 8.
 5. Dobija M.F., Rachunkowość zarządcza i controling, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Domar E., Szkice z teorii wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa 1962.
 7. Fisher I., The Nature of Capital and Income, Macmillan, New York 1906, za Hendriksen H.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 8. Bas C. van Fraassen, Laws and Symmetry, Clarendon Press. Oxford 1989.
 9. Garhammer Ch., Finanzierungwirkung der Agschreibung, Das Wirtschaftsstudium 1990, Heft 11.
 10. Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P., Rachunkowość dla menedżerów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 11. Hacking I., The Participant Irrealist at Large in the Laboratory, "British Journal for the Philosophy of Science" 1988, vol. 39.
 12. Jorgenson D.W., Capital Theory and Investment Behavior, "American Economic Review" 1963, No 2.
 13. Kuht T.S., Second Thoughts on Paradigms, w: F. Suppe: The Structure of Scientific Theories, Chicago 1973.
 14. Między filozofią nauki a filozofią historii, Red. Nauk. J. Mrozek, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 15. Modigliani F., Miller M.H., Corporate Income, Taxes and the Cost of Capital, A Correction, "American Economic Review" 1963, nr 53.
 16. Suchting, Finanzmanagement. Theorie und Politik der Unternehmensfinanzierung, 6 vollst. Uberarb. und erw. Aufl., durchges. Nachdruck, Wiesbaden 1995, s. 259.
 17. Swatler L., Finanse, PWE, Warszawa 1985.
 18. Tarski A., The Semantic Conceplion of Tnilh and the Foundations Semantics, "Philosophy and the Phenomenological Research" 1944.
 19. Weinberg S., Sen o teorii ostatecznej. Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu