BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartnik Bartłomiej (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wybrane aspekty pomiaru dokonań podmiotu funkcjonującego na rynku energetycznym
Selected Aspects of a Performance Measurement's Objectives Accomplishment from the Perspective of Gas and Energy Retail Market Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 11-20, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Pomiar efektywności, Efektywność, Rachunkowość zarządcza, Rynek energetyczny
Efficiency measurement, Effectiveness, Management accounting, Energy market
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - celem artykułu jest prezentacja różnych koncepcji pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, oraz zaprezentowanie kluczowych mierników efektywności oraz kierunku ich ewolucji w kontekście zmieniających się warunków funkcjonowania dla analizowanego podmiotu. Metodologia badania - w artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza literatury przedmiotu w zakresie rachunkowości zarządczej oraz studium przypadku podmiotu - wybór podmiotu do badań wynika z faktu iż autor pełni w tym podmiocie funkcję specjalisty w obszarze doradczym - posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą procesów biznesowych. Wynik - kształt i zakres systemu pomiaru dokonań zależy od struktury czynników determinujących funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. Istniejący w literaturze, relatywnie duży zbiór metod i narzędzi służący do kwantyfikacji dokonań organizacji powinien przyczynić się do zrekonfigurowania systemu pomiaru dokonań funkcjonującego w analizowanym podmiocie do zmieniających się warunków zewnętrznych. Oryginalność/Wartość - w opracowaniu omówiono systemu pomiaru dokonań w organizacji funkcjonującej w liberalizującej się części rynku energetycznego. Artykuł wskazuje ramy i kierunki ewolucji kluczowych wskaźników systemu pomiaru dokonań w oparciu o przesłanki wynikające ze zmian w otoczeniu. (abstrakt oryginalny)

This article presents considerations about performance measurement concepts in relation to organization's goals. In the first part of the paper, essence of performance measurements concepts and relations between goal's structure and measure of their performing was discussed. Therefore, the scope of performance measurement concepts from the perspective of variety criterions was elaborated. Key instructions necessary to perform a system of performance measurements was also be presented. The last part of the paper concentrates on the practical aspects of performance measurements - key measures including frames of theirs evolution due to changing environment of analyzed organization were presented. The main purpose of this article is to present: variety concepts of performance measurement, frame concepts of performance measurement implementation and describe main levels of performance measurement and directions of theirs evolutions in context of changing conditions. The research methods adopted in the study include a literature analysis, and casestudy. Main findings: wide spectrum of presented performance measurement concepts is a great base to projecting and implementation adjusted performance measurement system to specific features of organization. Only well-adjusted performance measurement system is able to effective measure degree of completion of organization's goals. System required periodical modification and adjustment to changing environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buczkowska A. (2012), Cele przedsiębiorstwa, a pomiar jego dokonań, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 45, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Kędzierska I. (2012), Wybrane zagadnienia pomiaru dokonań, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 45, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  3. Kowalewski M. (2011), Ewolucja i rola systemu pomiaru dokonań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 182, Wrocław.
  4. Łada M. (2011), Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
  5. Michalak J. (2008), Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Srorecard, Difin, Warszawa.
  6. Michalak J. (2010), Pomiar dokonań, w: Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa.
  7. Nita B. (2014), Koncepcje i uwarunkowania pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie, "Economics and Management" nr 3.
  8. Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa (2012), red. E. Nowak, CeDeWu, Warszawa.
  9. Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu