BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miłaszewicz Danuta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kompetencje społeczne polskich i litewskich studentów - analiza porównawcza
Social Competence of Polish and Lithuanian Students - Comparative Analysis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 401, s. 296-305, rys., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Kompetencje społeczne, Kapitał społeczny, Badania empiryczne
Social competences, Social capital, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę identyfikacji kompetencji społecznych studentów. Głównym celem artykułu jest przedstawienie kompetencji społecznych, którymi dysponują studenci zaczynający edukację ekonomiczną na poziomie uniwersyteckim, ukazanych w świetle wyników badań ankietowych kapitału społecznego tej grupy osób. Badania te stworzyły podstawę do analizy wybranych wyników ankiety przeprowadzonej wśród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (Polska) w 2013 roku i Wydziału Polityki i Zarządzania Uniwersytetu im. Mykolo Romerio w Wilnie (Litwa) w 2014 roku. Część teoretyczną artykułu poświęcono przeglądowi literatury przedmiotu i przedstawieniu metodyki badań. Część empiryczna prezentuje wyniki badań. Z przeprowadzonej analizy wynika, że badani studenci dysponują niskim poziomem kompetencji społecznych(abstrakt oryginalny)

In the paper an attempt has been made to identify social competence at the disposal of students.The main aim of the paper is to discuss the notion of social competence of students in the light of the results of the questionnaire survey on their social capital. Studies provided the basis for the analysis of the results of the surveys conducted among first-year students of the Faculty of Economics and Management, University of Szczecin, Poland in 2013 and of the Faculty of Politics and Management at the Mykolas Romeris University in Vilnius, Lithuania in 2014. A theoretical part of the paper contains a review of literature relating to the discussed issues and description of methodology used in the survey. The empirical part presents results from the survey. The findings of the analysis suggest that respondents have not developed high level of social competence(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyle M., 1999, Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bierman K.L., Welsh J.A., 2001, Social competence, [w:] Encyclopedia of Childhood and adolescence, htpp://www.findarticles.com/p/articles/mi_g2602/is_0004/ai_2602000487?tag=content;co1 (18.04.2015).
 3. Campbell D., 2006, What is education's impact on civic and social engagement, [w:] Measuring the Effects of Education on Health and Civic Engagement, Symposium Proceedings, OECD, Copenhagen, s. 25-126.
 4. Cavell T.A., 1990, Social adjustment, social performance, and social skills: A Tri-Component model of social competence, Journal of Clinical Child Psychology, vol. 19, no. 2, s. 111-122.
 5. Coleman J.S., 1988, Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, vol. 94 (suplement), s. 95-120.
 6. European Communities, 2007, Key competences for lifelong learning, European reference framework, Education and Culture DG, Belgia, http://www.britishcouncil.org/sites/britishcouncil.uk2/files/youth-in-action-keycomp-en.pdf (20.05.2015).
 7. Greenspan S., 1981, Defining childhood social competence: a proposed working model, [w:] Advances in Special Education, ed. B.K. Keogh, JAI Press, Greenwich.
 8. Grootaert Ch., Deepa Narayan D., Jones V.N., Woolcock M., 2004, Measuring Social Capital. An Integrated Questionnaire, World Bank Working Paper no. 18, https://openknowledge.worldbank.
 9. org/bitstream/handle/10986/15033/281100PAPER0Measuring0social0capital.pdf?sequence=1(28.04.2015).
 10. Jakubowska U., 1996, Wokół pojęcia "kompetencja społeczna" - ujęcie komunikacyjne, Przegląd Psychologiczny, nr 39, s. 29-40.
 11. Karl-Heinz A., Lindner-Müller C., 2012, Assessment and development of social competence: introduction to the special issue, Journal for Educational Research Online, vol. 4, no. 1, s. 7-19, http://www.j-e-r-o.com/index.php/jero/article/view/302/140 (19.04.2015).
 12. Lifelong Learning Programme EU, 2009, RE-CHANCE: Raising employment chances of social disadvantaged young people. Assessment Portfolio, http://www.adam-europe.eu/prj/5535/prd/2/1/ RECHANCE_assessment_final_en.pdf (23.04.2015).
 13. Matczak A., 2007, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 14. Nurmi J.E., 2011, Social strategies during university studies predict early career work burnout and engagement: 18-year longitudinal study, Journal of Vocational Behavior, vol. 79, no.1, s. 145-157, https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/henkilokunta/salmela_aro/achstrjvb (20.04.2015); za: Jagiełło-Rusiłowski A., 2011, Fiński model kształcenia i oceniania kompetencji społecznych - inspiracje dla polskich interesariuszy szkolnictwa wyższego, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 15. OECD, 2005, The definition and selection of key competences, http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf (16.04.2015).
 16. Partnership for 21st Century Skills, 2010, 21st century knowledge and skills in educator preparation, September, http://www.p21.org/storage/documents/aacte_p21_whitepaper2010.pdf (16.04.2015).
 17. Productivity Commission, 2003, Social Capital: Reviewing the Concept and its Policy Implications, Commission Research Paper, AusInfo, http://www.pc.gov.au/research/completed/social-capital/socialcapital.pdf (17.04.2015).
 18. Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 19. Riggio R.E.,1986, Assessment of basic social skills, Journal of Personality and Social Psychology, no. 51, s. 640-660.
 20. Spitzberg B.H., Cupach W.R., 2002, Interpersonal skills, [w:] Handbook of Interpersonal Communication, eds. H.L. Knapp, J.A. Daly, Sage, Thousand Oaks.
 21. UNESCO, 2014, Global Citizenship Education. Preparing learners for the challenges of the twenty-first century, Paris, http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227729E.pdf (16.04.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.401.27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu