BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bucior Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zastępcze wykonanie zobowiązania (datio in solutum) w rachunkowości dłużnika
Giving in Payment (Datio in Solutum) in Debtor's Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 21-29, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Księgi rachunkowe, Zobowiązania finansowe, Rachunkowość, Teoria rachunkowości
Accounting books, Financial liabilities, Accounting, Accounting theory
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - celem artykułu jest przedstawienie księgowego i podatkowego ujęcia w ewidencji rachunkowej operacji wynikających z zastosowania przez przedsiębiorstwa instytucji "datio in solutum". Metodologia badania - analiza piśmiennictwa, badanie dokumentów źródłowych, wywiad swobodny. Wynik - istota operacji realizowanych w związku z świadczeniem zastępczym wskazuje na ich nie wynikowy, aktywno-pasywny charakter. Wpływ "datio in solutum" na przychody i koszty może mieć miejsce jedynie w przypadku różnych wartości zobowiązania oraz świadczenia w miejsce jego spełnienia. Jednak regulacje podatkowe w tym zakresie począwszy od 2015 roku nakazują rozpoznawać przychody i koszty jako rezultat zastosowania niepieniężnego świadczenia zamiennego co należy uznać za objęcie opodatkowaniem nowej kategorii finansowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this article is to present the accounting and tax recognition in the accounting records of operations resulting from the use by businesses datio in solutum mechanism. Design/Methodology/Approach - critical analysis of the literature review, the study of source documents, interview. Findings - the essence of operations carried out in connection with the provision of a replacement is indicative their active-passive character. Impact datio in solutum on revenues and costs can only take place when different values obligations and benefits in place of fulfillment. But tax regulations in this area from 2015 onwards require to recognize revenues and costs as a result of the use of non-cash giving in payment, what should be considered as a new financial category in CIT. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blitek K., Chałupiński B. (2014), Niedługo się skończy optymalizacja z datio in solutum, "Rzeczpospolita" 3 października.
 2. Cempura A., Kasolik A. (2014), Metodyka sporządzania umów gospodarczych, LexisNexis, Warszawa.
 3. Czachórski W. (2002), Zobowiązania: zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa.
 4. Falkowska E. (2013), Datio in solutum, czyli świadczenie w miejsce wykonania a podatek od czynności cywilnoprawnych, www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/20_12_13.htm (12-02-2015).
 5. Drapała P. (2003), Świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum), "Państwo i Prawo" nr 12.
 6. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (2013), Interpretacja indywidualna nr IBPBII/1/436-122/13/MZ z 29 lipca.
 7. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (2014), Interpretacja indywidualna nr IPPB2/436-114/14-2/AF z 16 kwietnia.
 8. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (2011), Interpretacja indywidualna nr IPPP1-443-1173/10-3/PR z 28 stycznia.
 9. Gierusz J. (2012), Plan kont z komentarzem, ODDK, Gdańsk.
 10. Głębicka E. (2014), Określenie przychodu po nowelizacji przepisów w przypadku datio in solutum, TaxFin 12/2014.
 11. Kodeks Cywilny: komentarz (2014), red. E. Gniewek, P. Machnikowski, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088. Przepisy wprowadzające (2014), red. K. Pietrzykowski, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Kodeks Cywilny: komentarz. Tom II zobowiązania (2013), red. K. Osajda, C.H. Beck, Warszawa.
 14. Kodeks Cywilny: komentarz. T.3, cz. 1 (2013), red. J. Gudowski, LexisNexis, Warszawa.
 15. Komentarz do kodeksu cywilnego księga 3 zobowiązania tom 1 (2011), red. G. Bieniek, LexisNexis, Warszawa.
 16. Konowalczuk J. (2014), Wycena nieruchomości do celów kredytowych, Poltext, Warszawa.
 17. Łopatka A. (2000), Prawoznawstwo, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 18. Mojak J., Widło J. (2005), Polskie prawo kontraktowe, LexisNexis, Warszawa.
 19. Mróz T. (2014), Zobowiązania, C.H. Beck, Warszawa.
 20. Naczelny Sąd Administracyjny (2008), Wyrok z 15 lutego, sygn.. nr II FSK 1737/06.
 21. Paździor A. (2013), Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych, Difin, Warszawa.
 22. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Nota interpretacyjna nr 1 NI 1 - zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości (2014), http://pfsrm.pl/standardy (14-02-2015).
 23. Prawo podatkowe przedsiębiorców (2013), red. H. Litwińczuk, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 24. Prawo umów w obrocie gospodarczym (2001), red. Włodyka S., C.H. Beck, Warszawa.
 25. Rembowski M. (2014), Kiedy powstaje przychód w przypadku datio in solutum, "Rzeczpospolita" 22 maj.
 26. Restrukturyzacje spółek kapitałowych: Aspekty podatkowe (2011), red. K. Klimkiewicz, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 27. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (2013), Wyrok z 23 stycznia, sygn. nr I SA/Bk 393/12.
 28. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (2013), Wyrok z 4 kwietnia, sygn.. nr I SA/Gd 1731/13.
 29. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (2013), Wyrok z 28 marca, sygn. I SA/Łd 1236/12.
 30. Zubrzycki J. (2015), Leksykon VAT. Tom 1, Unimex, Warszawa.
 31. Źróbek S. (2009), Koncepcje wartości nieruchomości, "Acta Sci. Pol. Administratio Locorum" 8 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu