BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olczyk Magdalena (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Konkurencyjność w literaturze ekonomicznej - analiza bibliometryczna
Competitiveness in Economic Literature - Bibliometric Analysis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 401, s. 338-348, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Analiza bibliometryczna, Konkurencyjność
Bibliometric analysis, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomimo dużej popularności badań nad konkurencyjnością na poziomie makro, mezo i mikro ciągle brak jest chronologicznych i syntetyzujących analiz w tym obszarze badawczym. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i zorganizowanie w jedną całość istniejących teoretycznych i empirycznych analiz w zakresie konkurencyjności, na podstawie danych bibliometrycznych literatury opublikowanej w ciągu ostatnich 70 lat w bazach ISI Web of Science oraz Econlit. W analizie wykorzystane zostały podstawowe metody bibliometryczne przy wsparciu oprogramowania HistCite. Przeprowadzona analiza pozwoliła, na bazie bardzo licznej literatury, ocenić w czasie rozwój badań nad konkurencyjnością oraz dokonać identyfikacji głównych autorów i publikacji, mających kluczowe znaczenie dla tego obszaru badań. Zidentyfikowana różnorodność podejść do definiowania i podnoszenia konkurencyjności gospodarki/sektora/przedsiębiorstwa potwierdza tezę o braku spójnych ram teoretycznych, umożliwiających jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czym naprawdę jest konkurencyjność(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify and gather existing theoretical and empirical analyzes of competitiveness, based on bibliometric one from ISI Web of Science and Econlit databases. In the analysis basic bibliometric methods are used, with the support of HistCite software. The analysis allows to present the development of research on competitiveness over time and identify important publications and leading authors, who are crucial for this area of research. The analysis shows the lack of a coherent theoretical framework, which makes it impossible to clearly answer the question what competitiveness is(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambec S., Cohen M., Elgie S., Lanoie P., 2013, The Porter hypothesis at 20: can environmental regulation enhance innovation and competitiveness?, Review of Environmental Economics and Policy, vol. 7(1), s. 2-22.
 2. Balassa B., 1965, Trade liberalization and revealed comparative advantage, Manchester School of Economic and Social Studies, vol. 33, s. 99-123.
 3. Barrett S., 1994, Strategic environmental policy and international trade, Journal of Public Economics, vol. 54(3), s. 325-338.
 4. Boschma R.A., 2004, Competitiveness of regions from an evolutionary perspective, Regional Studies, vol. 38(9), s. 1001-1014.
 5. Brander J.A., 1985, Export subsidies and international market share rivalry, Journal of International Economics, vol. 18, s. 83-100.
 6. Copeland B., Taylor M., 2004, Trade, growth, and the environment, Journal of Economic Literature, American Economic Association, vol. 42(1), s. 7-71.
 7. Fagerberg J., 1988, International competitiveness, The Economic Journal, vol. 98, s. 355-374.
 8. Fagerberg J., 1996, Technology and competitiveness, Oxford Review of Economic Policy, Oxford University Press, vol. 12(3), s. 39-51.
 9. Fujigaki Y., 1998, Filling the Gap between the discussion on science and scientists' everyday activities: applying the autopoiesis system theory to scientific knowledge, Social Science Information, vol. 37(1), s. 5-22.
 10. Garfield E., 1973, Uncitedness III - The importance of not being cited, Current Contents, vol. 24, s. 413-414.
 11. Jaffe A.B., Trajtenberg M., Henderson R., 1993, Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations, The Quarterly Journal of Economics, vol. 108(3), s. 577-598.
 12. Kitson M., Martin R., Tyler P., 2004, Regional competitiveness: an elusive yet key concept, Regional Studies, vol. 38, s. 991-999.
 13. Krugman P.R., 1979, Increasing returns, monopolistic competition and international trade, Journal of International Economics, vol. 9, s. 469-479.
 14. Krugman P.R., 1980, Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade, American Economic Review, vol. 70(5), s. 950-959.
 15. Krugman P.R., 1994, Competitiveness - A dangerous obsession, Foreign Affairs, vol. (73)2, s. 28-44.
 16. Krugman P.R., 1996, Making sense of the competitiveness debate, Oxford Review of Economic Policy, vol. 12(3), s. 17-25.
 17. Leydesdorff L., Amsterdamska O., 1990, Dimensions of citation analysis, Science, Technology & Human Values, vol. 15, s. 305-335.
 18. Malakauskaite A., Navickas V., 2010, Relation between the level of clusterization and tourism sector competitiveness, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, vo1. 21(1), s. 60-67.
 19. Martin R., Sunley P., 2003, Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?, Journal of Economic Geography, vol. 5, s. 5-35.
 20. Misala J., 2012, Zarys teoretycznych podstaw rozwoju długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem ich istoty, czynników determinujących i ich analizy, Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej, nr 309, Warszawa.
 21. Murugesan P., Moravcsik M.J., 1978, Variation of nature of citation measures with journals and scientific specialties, Journal of the American Society for Information Science, vol. 29, s. 141-147.
 22. Nurmukhanova G., 2008, Competitiveness of national economy: problems of regulation, E+M Ekonomie a Management, vol. 11(4), s. 35-39.
 23. Pavelkova D., Jircikova E., 2008, Clusters as a tool to improve company's competitiveness, E+M Ekonomie a Management, vol. 11(3), s. 62-72.
 24. Porter M.E., 1990, The competitive advantage of nations, Harvard Business Review, vol. 68(2), s. 73-79.
 25. Porter M.E., 2000, Location, competition, and economic development: local clusters in a global economy, Economic Development Quarterly, vol. 14(1), s. 15-34.
 26. Porter M.E., 2003, The economic performance of regions, Regional Studies, vol. 37, s. 549-578.
 27. Porter M.E., Van der Linde C., 1995, Toward a new conception of the environment - competitiveness relationship, Journal of Economic Perspectives, vol. 9, s. 97-118.
 28. Schlögl Ch., Gorraiz J., 2012, Sind Downloads die besseren Zeitschriftennutzungsdaten? Ein Vergleich von Download-und Zitationsindikatoren, Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, vol. 59(2), s. 87-95.
 29. Small H., 1978, Cited documents as concept symbols, Social Studies of Science, vol. 8(3), s. 327-340.
 30. Small H., Griffith B.C., 1974, The structure of scientific literatures: Identifying and graphing specialties, Science Studies, vol. 4(1), s. 17-40.
 31. Snieška V., 2008, Research into international competitiveness in 2000-2008, Inžinerinė Ekonomika - Engineering Economics, vol. 4, s. 29-41.
 32. Snieška V., Bruneckiene, J., 2009, Measurement of Lithuanian regions by regional competitiveness index, Inzinerine Ekonomika - Engineering Economics, vol. 1, s. 45-57.
 33. Trabold H., 1995, Die internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft, Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung des DIW, vol. 64(2), s. 169-183.
 34. Wouters P., 1999, Beyond the Holy Grail: From citation theory to indicator theories, Scientometrics, vol. 44(3), s. 561-580.
 35. Xepapadeas A., Zeeuw A. de, 1999, Environmental policy and competitiveness: the Porter hypothesis and the composition of capital, Journal of Environmental Economics and Management, vol. 37(2), s. 165-182.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.401.31
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu