BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratalewska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju sektorów kreatywnych
Determinants of the Development of Creative Industries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 401, s. 421-430, rys., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Przedsiębiorczość
Innovative character, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W analizach i rozważaniach dotyczących rozwoju współczesnej gospodarki coraz częściej pojawia się twierdzenie, że sektory kreatywne stanowią znaczną siłę w tworzeniu jej potencjału rozwojowego. O niewątpliwie wysokiej i znaczącej wartości sektorów kreatywnych świadczy ich coraz większy udział w generowaniu PKB oraz zatrudnieniu. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych z pojęciem sektora kreatywnego oraz identyfikację determinant rozwoju sektorów kreatywnych w Polsce na tle Unii Europejskiej. Artykuł jest przygotowany na podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz raportów dotyczących omawianego tematu(abstrakt oryginalny)

The statement that creative industries are a significant driving force in the economy appears increasingly often in the analyses and discussions on the development of modern Europe. Undoubtedly high and significant importance of creative industries is evidenced by their increasing share in generating GDP and employment. The paper aims to explain basic issues associated with the concept of creative industries and provides an identification of opportunities for the development of creative industries in Poland compared to the European Union. The paper is prepared on the basis of the available literature and reports on the subject
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza - wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych, 2012, Raport końcowy z badania, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 2. Bąkowska S., Tomczyk M., 2014, Segment i sektor kreatywny w metropolii szczecińskiej, Wydawnictwo Kudrak, Szczecin.
 3. Caves R.E., 2000, Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce, Harvard University Press.
 4. ESSnet-CULTURE European Statistical System Network on Culture FINAL REPORT, 2012, Luxembourg, http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/ess-net-report-oct2012.pdf(2.04.2015).
 5. Etmanowicz A., 2009, Przemysły kreatywne i kultury - definiować, czy nie definiować, wspierać, czy nie wspierać, http://www.kreatywnisamozatrudnieni.pl/przewodnik.html?artid=25.
 6. Etmanowicz A., Trzebeński M., Martela B., 2012, Rekomendacje działań i kierunków wsparcia rozwoju przemysłów kreatywnych w województwie pomorskim. Podsumowanie prac grup ds. rekomendacji, Fundacja IMPACT, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
 7. EU Directorate General for Enterprise and Industry states, 2010, February.
 8. KEA, 2006, The Economy of Culture in Europe, 2006, Raport KEA European Affairs dla Komisji Europejskiej, październik.
 9. Kowalik J., 2013, Potencjał branż kreatywnych województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach, Kielce.
 10. Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A., 2009, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, ECORYS, Warszawa.
 11. Miles I., Green L., 2008, Research report July 2008: Hidden innovation in the creative industries, NESTA, London. Retrieved June 2009: http://www.nesta.org.uk/hidden-innovation-in-the-creative-industries/(2.04.2015).
 12. Newbigin J., 2010, Kreatywna gospodarka: przewodnik dla początkujących, British Council, Creative Economy Unit, London.
 13. Przygodzki Z., Pożycka A., 2012, Rozwój i zróżnicowanie sektora kreatywnego w Łodzi, Łódź.
 14. Report Creating Growth. Measuring Cultural and Creative Markets in the EU, 2012, Ernst & Young.
 15. Schumpeter J.A., 1960, Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa.
 16. Szultka S., 2009, Analiza potrzeb i rozwoju sektorów kreatywnych, ECORYS, Warszawa.
 17. Szultka S., 2012, Klastry kreatywne w rozwoju miasta i regionu, PARP, Warszawa.
 18. UNCTAD, 2008, Creative Economy Report 2008: The challenge of assessing the creative economy towards informed policy-making, United Nations. Retrieved June 2009: http://ssc.undp.org/creative_economy (2.04.2015).
 19. Zakrzewska-Krzyś H., 2011, Potencjał sektorów kreatywnych w polskiej gospodarce, Twój Biznes, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.401.38
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu