BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Agnieszka Izabela (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Rola marketingowa odgrywana przez nabywcę finalnego - wybrane aspekty
The Marketing Role Played by a Final Buyer - Chosen Aspects
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 33-40, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Partnerstwo biznesowe, Relacje dostawca-odbiorca, Badania empiryczne
Marketing, Business partnership, Supplier-recipient relations, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione zagadnienia związane z rolą marketingową, jaką odgrywa nabywca na rynku konsumpcyjnym. Szczególną uwagę zwrócono na oczekiwania samych nabywców w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście implementacji założeń koncepcji zarządzania ich potencjałem marketingowym. Na podstawie wyników pierwotnych badań empirycznych stwierdzono, że oferenci (zarówno producenci, jak i handlowcy) nie przypisują nabywcom oczekiwanej przez nich roli. Ponadto, wraz z upływem czasu tendencja ta ulega wręcz pogłębieniu, zwłaszcza w przypadku relacji z producentami. Zaledwie w odczuciu 3% badanych wytwórcy traktowali ich jak partnerów, natomiast zdaniem pięciokrotnie większego odsetka osób producenci przypisywali im rolę lekceważonych petentów. Stanowi to barierę utrudniającą rozpoczęcie partnerskiej współpracy między nabywcami i oferentami, stawiając przed nimi wyzwanie w postaci konieczności zmniejszenia zidentyfikowanej luki relacyjnej. Można to osiągnąć poprzez skuteczne zarządzanie marketingowym potencjałem nabywców. (abstrakt oryginalny)

In the article the problems related to a marketing role played by a modern customer were presented. The special attention was paid to the customers' expectations in this scope. On the base of the results of the field empirical researches one can state that these expectations are not satisfied by offerers (including producers and retailers). This situation becomes worse, especially in the case of producers. Only 3% of respondents felt as partners for producers and 5 times more share of them felt as petitioners. It's very important barrier in the process of starting the partnership cooperation between customers and offerers which creates the big relation gap. This gap may be decreased by effective customers' marketing potential management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Asadollahi, A. (2011). Investigation the relationship between low involvement products and high involvement products with advertisement strategies. Contemporary Marketing Review, vol. 1, no. 5, 1-4.
 2. Baruk, A. (2014). Petitioner or Partner. Multifaceted Insight into the Market Role of a Contemporary Purchaser on the Consumer Goods Market. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
 3. Boone, L., Kurtz, D. (2015). Contemporary marketing. Boston: Cengage Learning.
 4. Bugel, M. S., Verhoel, P. C., Buunk, A. P. (2011). Customer Intimacy and Commitment to relationships with Firms in Five Different Sectors: Preliminary Evidence. Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 18, 247-258.
 5. Cannon, J. P., Doney, P. M., Mullen, M. R., Petersen, K. J. (2010). Building long-term orientation in buyer-supplier relationships: The moderating role of culture. Journal of Operations Management, vol. 28, iss. 6, 506-521.
 6. Combe, I. A., Rudd, J. M., Leeflang, P. S. H., Greenley, G. E. (2012). Antecedents to strategic flexibility: Management cognition, firm resources and strategic options. European Journal of Marketing, vol. 46, no. 10, 1320-1339.
 7. Fang, E., Palmatier, R. W., Evans, K. R. (2008). Influence of customer participation on creating and sharing of new product value. Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 36, 322-336.
 8. Gundlach, G. T. (2007). The American Marketing Association's 2004 definition of marketing: Perspectives on its implications for scholarship and the role and responsibility of marketing in society. Journal of Public Policy and Marketing, vol. 26, 243-250.
 9. Kotler, P., Keller, K. L. (2012). Marketing management. Upper Saddle River. New Jersey: Prentice Hall.
 10. Li, M. (2009). The Customer Value Strategy in the Competitiveness of Companies. International Journal of Business and Management, vol. 4, no. 2, 136-142.
 11. Liu, C-T., Guo, Y. M., Lee, C-H. (2011). The effects of relationship quality and switching barriers on customer loyalty. International Journal of Information Management, vol. 31, no. 2, 71-79.
 12. Martín-Consuegra, D., Molina, A., Esteban, Á. (2007). An integrated model of price, satisfaction and loyalty: an empirical analysis in the service sector. Journal of Product & Brand Management, vol. 16, iss. 7, 459-468.
 13. Payne, A., Holt, S. (2001). Diagnosing Customer Value: Integrating the Value Process and Relationship Marketing. British Journal of Management, vol. 12, iss. 2, 159-182.
 14. Varadarajan, R. (2010). Strategic marketing and marketing strategy: domain, definition, fundamental issues and foundational premises. Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 38, 119-140.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu