BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żyżyński Jerzy (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kryzys jako skutek kryzysu funkcji pieniądza i kryzysu instytucji
Crisis as a Result of Crises of Institutions and Function of Money
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 1, s. 13-134, rys., wykr., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Kurs walutowy, Banki centralne, Pieniądz
Financial crisis, Exchange rates, Central banks, Money
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tradycyjnie w nauczaniu ekonomii określa się pieniądz jako szczególny towar, ekwiwalent wszystkich innych towarów, który spełnia cztery zadania: środka wymiany w transakcjach kupna-sprzedaży (funkcja transakcyjna), miernika wartości towarów (funkcja obrachunkowa), środka płatniczego (funkcja płatnicza) i środka przechowywania wartości (funkcja tezauryzacyjna). I tak, realizując te funkcje, pieniądz ma pełnić wielką rolę gospodarczą, konstytuując "krwiobieg" współczesnej gospodarki rynkowej, w którym jest przekazywany między podmiotami gospodarczymi dla pełnej realizacji gospodarczych funkcji. Nieocenioną rolę w wypełnianiu funkcji pieniądza odgrywają także instytucje finansowe, będące pośrednikiem pomiędzy dawcami i biorcami kapitału. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że to właśnie ewolucja i zakłócenia tradycyjnych funkcji pieniądza oraz instytucji stały się jednymi z czynników kryzysu. (fragment tekstu)

The paper analyses transformation of functions of money and addition of a new one. The newest function transforms money from a right to buy goods and services into the right to buy money itself. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert M., Kapitalizm kontra kapitalizm, Signum, Kraków 1994.
 2. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003.
 3. Bogle J. C., Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, PTE, Warszawa 2009.
 4. Borooah V. K., Europe in an Age of Austerity, Palgrave Macmillan, 2014.
 5. Gostomski E., Zbieżność modeli systemów bankowych, http://www.bankier.pl/wiadomosc/ Zbieznosc-modeli-systemow-bankowych-1838476.html, dostęp 2.10.2008.
 6. Gotz-Kozierkiewicz D., Kryzys informacyjnej funkcji pieniądza, "Ekonomista" 2010, nr 4.
 7. Jański J., Koniec ery uniwersalnych banków?, http://www.karierawfinansach.pl/w-branzy/artykul/ koniec-ery-uniwersalnych-bankow, dostęp 27.01.2015.
 8. Łaski K., Mity i rzeczywistość w polityce gospodarczej i w nauczaniu ekonomii, INE PAN, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2009.
 9. Mączyńska E., Brzydota i piękno świata finansów, wywiad R.0, "Dziennik Gazeta Prawna" 30.01.2015.
 10. Mishkin F. S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2001.
 11. Mosler W., Siedem śmiertelnie niewinnych oszustw polityki ekonomicznej, Boiling Frog Publishing House, Warszawski Instytut Nowoczesnej Teorii Monetarnej, Warszawa 2014.
 12. Palley T. L., Financialization: What It Is and Why It Matters, The Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper No. 525, Washington 2007.
 13. Petru R., Koniec wolnego rynku? Geneza kryzysu, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014.
 14. Toporowski J., Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego, Książka i Prasa, Warszawa 2012.
 15. Walkiewicz R., Bankowość inwestycyjna, Warszawa 2001.
 16. Żyżyński J., Pieniądz a transformacja gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa 1998.
 17. Żyżyński J., Pieniądz egzogeniczny jako baza dla emerytur kapitałowych, w: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, red. J. Czekaj, S. Owsiak, PWE, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.1.3.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu