BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Koszty ubezpieczenia w umowach leasingu a zasada neutralności podatku od towarów i usług
Costs of Insurance Leasing and the Neutrality of Value Added Tax
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 95-103, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Zasady podatkowe, Finanse przedsiębiorstwa, Umowa leasingowa, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Tax rules, Enterprise finance, Leasing contract, Value Added Tax (VAT)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - ukazanie kosztu ubezpieczenia w umowach leasingu w normach prawnych ustawy o podatku od towarów i usług na tle zasady neutralności podatku, co bezpośrednio oddziałuje na koszt pozyskania aktywów w drodze leasingu. Metodologia badania - badanie literatury, norm prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądowego. Wynik - w wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę podatkowego ujęcia kosztów ubezpieczenia w umowach leasingu w świetle teorii podatku. Oryginalność/Wartość - oryginalne przedstawienie podatkowego aspektu leasingu w kontekście jakości prawa podatkowego i zasady neutralności podatku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presenting the cost of insurance of leasing legal norms of the VAT against the essence of the principle tax neutrality, which directly affects the cost of assets by leasing. Design/Methodology/Approach - study of literature, standards of tax law and judicial decisions. Findings - the research presents the essence of the tax capturing the cost of insurance in the leasing agreements in the science of finance and the tax theory. Originality/Value - the original presentation of the tax aspects of leasing in terms of quality of tax law and the principle of tax neutrality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Etel L. (2002), System podatkowy (zarys wykładu), WSFiZ w Siedlcach, Siedlce.
  2. Gajl N. (1995), Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
  3. Gomułowicz A. (2001), Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  4. Harasimowicz J. (1998), Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa.
  5. VI Dyrektywa VAT (2004), red. K. Sachs, C.H. Beck, Warszawa.
  6. Wojda M. (2008), Dyrektywa VAT 2006/112//WE, red. J. Martini, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu