BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Remlein Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ finansyzacji gospodarki na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw
The Impact of the Economy Financialisiation on the Financial Results of Polish Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 169-180, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Wynik finansowy, Przychody, Koszty, Finansjeryzacja
Financial performance, Revenue, Costs, Financialization
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - analiza wyników działalności finansowej spółek notowanych na GPW w Warszawie z branży paliwowej. Metodologia badania - w artykule zastosowano metodę analizy literatury i regulacji prawnych oraz metody z zakresu analizy finansowej. Wynik - w opracowaniu zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących wyników działalności finansowej spółek giełdowych branży paliwowej. Oryginalność/Wartość - finansyzacja jest stosunkowo nowym zjawiskiem, które w literaturze prezentowane jest głównie w ujęciu makroekonomicznym. Brak badań odnoszących się do wpływu finansyzacji na działalność gospodarczą podmiotów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the analysis of the financial results of fuel companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Design/Methodology/Approach - the method of analysis of the literature and regulations and methods of financial analysis were used in the study. Findings - the paper presents the empirical findings on the financial results of listed companies fuel industry. Originality/Value - the financialisiation is a relatively new phenomenon that is presented in the literature mainly macroeconomic perspective. There are no studies on the impact of the financialisation on business entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Epstein G. (2005), Introduction, Financialization and the worl economy, w: Financialization for the World Economy, ed. G. Epstein, E. Elgar, Northampton-Cheltenham.
 2. Freeman R.B. (2010), It's financialization!, "International Labour Review" vol. 149, no. 2.
 3. Gabrusewicz W., Remlein M. (2011), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa; jednostkowe i skonsolidowane, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Krippner G. (2005), The Financialization of the American Economy, "Socio-Economic Review" vol. 3, no. 2.
 5. Marszałek P. (2012), Finansyzacja - problemy i kontrowersje, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 247, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Mączyńska E. (2011), Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" nr 9, Warszawa.
 7. Ratajczak M. (2014), Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki, "Ekonomista" nr 2, PTE, Warszawa.
 8. Ratajczak M. (2012), Finansyzacja gospodarki, "Ekonomista" nr 3, PTE, Warszawa.
 9. Remlein M. (2008), Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 10. Remlein M. (2015), Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej, Wrocław, w druku.
 11. Żyżyński J. (2010), Neoliberalizm - ślepa uliczka globalizacji, w: Globalizacja, kryzys i co dalej? red. G.W. Kołodko, Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu