BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiziukiewicz Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza wyników badań ankietowych dotyczących sprawozdań sporządzanych przez samorządowe jednostki budżetowe
Analysis of Survey Results Regarding Statements of Public Entities of Local Government
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 245-255, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Eksploracja opinii, Sprawozdanie finansowe, Samorząd terytorialny, Finanse publiczne, Rachunkowość sektora publicznego, Rachunkowość budżetowa
Opinion mining, Financial statements, Local government, Public finance, Public sector accounting, Government accounting
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - celem artykułu jest analiza opinii pracowników samorządowych jednostek budżetowych na temat sporządzanych sprawozdań zarówno obligatoryjnych, jak i raportów wewnętrznych. Metodologia badania - na potrzeby opracowania posłużono się badaniami ankietowymi i metodami statystyczno- -analitycznymi. Wynik - w opracowaniu prezentuje się wnioski z oceny przez ankietowanych jakości i przydatności sprawozdań finansowych i budżetowych, a także raportów wewnętrznych sporządzanych na potrzeby zarządzania samorządowymi jednostkami budżetowymi. Oryginalność/Wartość - w artykule wskazuje się na znaczne obciążenia sprawozdawcze jednostek budżetowych, a także postrzeganie przez ankietowanych możliwości zastosowania obligatoryjnych sprawozdań i raportów wewnętrznych w zarządzaniu tymi jednostkami. Słowa kluczowe: obligatoryjne sprawozdania budżetowe i finansowe, raporty wewnętrzne, samorządowe jednostki budżetowe (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this paper is to analyses the opinions of employees of public entities of local government regarding both the obligatory statements of such entities and the internal reports. Design/Methodology/Approach - survey statistical-analytical methods. Findings - the paper presents an analysis of the results of survey on quality and usefulness of financial statements and budget statements as well as internal reports, which are written for the purpose of managing public entities of local government. Originality/ Value - the paper indicates that the number of statements of public entities required by law is too large and that in the opinion of those questioned in the survey there is a possibility of using obligatory statements and internal reports in the process of managing such entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Nadolna B. (2014), Specyfika rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, w: Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych, red, T. Kiziukiewicz. PWE, Warszawa.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU poz. 119.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, DzU nr 238, poz. 1581.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, DzU nr 298, poz. 1766.
  5. Sawicki K. (2013), Sprawozdanie finansowe i budżetowe jako podstawa audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, w: Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu