BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skibińska-Fabrowska Ilona (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Forward guidance jako instrument polityki pieniężnej - możliwości wykorzystania
The Possibilities of Using Forward Guidance as an Instrument of Monetary Policy
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 1, s. 51-60, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
Słowa kluczowe
Instrumenty polityki pieniężnej, Polityka komunikacyjna, Polityka pieniężna
Monetary policy instruments, Communication policy, Monetary policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie analizy warunków stosowania i osiąganych efektów polityki forward guidance, pozwalającej sformułować wnioski dotyczące możliwości wykorzystania forward guidance w przyszłości. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono zadania, jakie wypełniała polityka komunikacyjna, a przede wszystkim forward guidance, przed wybuchem kryzysu. W części drugiej omówiono przykłady zastosowania polityki forward guidance w warunkach zaburzeń na rynkach finansowych oraz osiągnięte skutki przedstawionych działań. W końcowej części sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania polityki forward guidance w przyszłości. (fragment tekstu)

Communication policy of central banks in the framework of direct inflation targeting strategy and related strategies is important. Its tools include forward guidance as a method of influencing the expectations of market participants. Although forward guidance was used before the outbreak of the financial crisis, it was not popular. After 2008, under conditions of zero interest rate, monetary authorities have begun to use the forward guidance as an unconventional and effective instrument allowing monetary policy to have impact on market interest rates. However, the risks when using forward guidance include the possibility of misinterpretation of the conditional nature of the declaration of the monetary authorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson M., Hofman B., Gauging the Effectiveness of Quantitative Forward Guidance. Evidence From Three Inflation Targeters, "ECB Working Paper Series" 2009, No. 1098, Frankfurt.
 2. Bernanke B., Communication and Monetary Policy, www.federalreserve.gov, dostęp 30.12.2014.
 3. Brzoza-Brzezina M., Korzyści z publikacji projekcji makroekonomicznych i ścieżki stóp procentowych w Polsce, "Bank i Kredyt" 2008, nr 12.
 4. Dale S., Talbot J., Forward Guidance in the UK, www.voxeu.org, dostęp 10.01.2015.
 5. Detmers G. A., Nautz D., The Information Content of Central Bank Interest Rate Projections: Evidence from New Zealand, www.rbnz.govt.nz , dostęp 13.02.2015.
 6. Ewolucja strategii celu inflacyjnego w wybranych krajach, red. W. Grostal, M. Ciżkowicz-Pękała, J. Niedźwiedzińska, E. Skrzeszewska-Paczek, E. Stawasz, G. Wesołowski, P. Żuk, NBP, Warszawa 2014.
 7. Filardo A., Hofman B., Forward Guidance at the Zero Lower Bound, www.bis.org, dostęp 30.12.2014.
 8. Kool C. J. M., Thorton D. L., How Effective Is Central Bank Forward Guidance, research. stlouisfed.org, dostęp 30.12.2014.
 9. Monetary Policy Trade-Offs and Forward Guidance, Bank of England, Londyn 2013.
 10. Raport o inflacji. Listopad 2013, NBP, Warszawa 2013.
 11. Rosengren E. S., Monetary Policy and Forward Guidance, ideas.repec.org, dostęp 15.12.2014.
 12. Rozkrut M., Polityka informacyjna banków centralnych, w: Polityka pieniężna, red. A. Sławiński, C. H. Beck, Warszawa 2011.
 13. Svensson L. E. O., Forward Guidance, "NBER Working Paper Series" 2014, No. 20796, Cambridge.
 14. Szyszko M., Komunikacja banku centralnego z rynkiem a stabilizowanie oczekiwań inflacyjnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2012, nr 2.
 15. The ECB's Forward Guidance, "ECB Monthly Bulletin" April 2014.
 16. Thornton D. T., Verbal Guidance and the Effcacy of Forward Guidance, research.stlouisfed.org, dostęp 15.12.2014.
 17. Walsh C. E., Announcements and the Role of Policy Guidance, research.stlouisfed.org, dostęp 30.12.2014.
 18. Wesołowski G., Żuk P., Rola komunikacji banków centralnych z otoczeniem, www.nbp.pl, dostęp 15.01.2015.
 19. Williamson S. D., Monetary Policy in the United States: a Brave New World?, research.stlouisfed. org, dostęp 1.07.2014.
 20. Woodford M, Forward Guidance By Inflation-Targeting Central Banks, "Columbia University Discussion Papers" 2013, No. 1314-15, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.1.3.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu