BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernacki Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Environmental Life Cycle Costing (ELCC) in the Aspect of Cost Management in the Company
Środowiskowy rachunek kosztów cyklu życia (ELCC) w aspekcie zarządzania kosztami przedsiębiorstwa
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 305-312, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Zarządzanie środowiskiem, Zarządzanie kosztami, Ocena cyklu życia
Environmental management, Costs management, Life Cycle Assessment (LCA)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - z metodologicznego punktu widzenia obliczania kosztu cyklu życia (LCC) nie przysparza kłopotów, jeżeli porówna się je do wyliczania tzw. kosztów tradycyjnych. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie idei koncepcji środowiskowego rachunku kosztów cyklu życia (ELCC). Koncepcja ta wyraża niejako ciągłe postępy nauki na styku ochrony środowiska oraz rachunkowości. Ekologiczne i zrównoważone metody zarządzania stały się składnikiem obecnych sposobów podejmowania decyzji. Dzięki takiemu podejściu, można stworzyć informacyjną bazę kosztów i przychodów związanych z wpływem danego produktu na środowisko naturalne. Pełna kalkulacja ELCC staje się uzupełnieniem tradycyjnego rozumienia środowiskowego rachunku kosztów cyklu życia. Ponadto całkowity rachunek ELCC jest uzupełnieniem techniki LCA (środowiskowej analizy cyklu życia produktu). Jest ona definiowana zatem jako całkowity koszt cyklu życia produktu wraz z kosztami środowiskowymi. Metodologia badania - w artykule zaprezentowano poszczególne etapy obliczania kosztów środowiskowych w cyklu życiu. Dokonano identyfikacji problemów środowiskowych występujących przy wyodrębnianiu kosztów zewnętrznych i wewnętrznych. Na koniec zaprezentowano dodatkowe techniki wykorzystania tej koncepcji. Wynik - obecnie literatura na ten temat ELCC jest bardzo ograniczona. Przekształca się to w niedostateczną wiedzę dotyczącą szacowania kosztów środowiskowych oraz możliwych dzięki temu korzyści dla środowiska z punktu widzenia podmiotu gospodarczego. Artykuł ten może pomóc menedżerom w kształtowaniu polityki oraz wyliczeń kosztów środowiskowych przez implementację technik ELCC i LCC. Oryginalność/Wartość - niniejszy artykuł przyczynia się do rozwoju świadomości ekologicznej pracowników działów finansowo-księgowych. Oferuje pomoc w rozumieniu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym menedżerom różnych szczebli. (abstrakt oryginalny)

Purpose - from a methodological point of view, life cycle costing (LCC) is well developed with respect to conventional costs. This paper aims at presenting the concept idea of Environmental Life Cycle Costing. It expresses the continuous study progress in environmental protection as well as accounting. Ecological and balanced understanding have become constituent of present applied management method. Owing to such an approach, one elicits informational base of cost and revenue connected with the product impact on natural and civic environment. Total cost of ELCC becomes supplement of traditional understanding of Environmental Life Cycle Costing. Moreover total cost of ELCC improves LCA technique. It is defined as the total cost of product's life cycle together with environmental costs. Design/Methodology/Approach - the article begins by looking at the driving forces for introducing life cycle costing, environmental life cycle costing, continues by identifying external and internal environmental cost issues, and concludes with supplemental conception. Findings - the literature on the subject is so limited. There is not sufficient to aid in estimation of environmental costs and benefits for a company. This paper may help in structuring the task of using ELCCA and LCC. Originality/Value - there has been increased interest recently in the presenting ELCC. This paper contributes with new outlooks and structures for that work. It offers theoretical and practical help to managers within companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansami S., Bell J. (1997), Target Costing. The Next Frontier in Strategie Cost Management, Irvin.
 2. Baussabaine H.A., Kirkham R.J. (2004), Whole Life-cycle Costing. Risk and Risk Responses, Blackwell Publishing Ltd.
 3. Biernacki M. (2011), Rachunek kosztów cyklu życia - ujęcie definicyjne i obszarowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, "Rachunek kosztów I pomiar dokonań" nr 182, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, UE, Wrocław.
 4. Ciambrone D.F. (1997), Environmental Life Cycle Analysis, Lewis Publisher, New York.
 5. Dhillon B.S. (1989), Life Cycle Costing. Techniques, Models and Applications, OPA (Amsterdam) B.V. Gordon and Breach Science Publishers.
 6. EPA (2008), What is Life Cycle Management (LCM), [Online] Available from: www.epa.vic.gov.au/Lifecycle/ whatis.asp (10.01.2015).
 7. Flanagan R. (1983), Life Cycle Costing for Construction, u. a. RICS.
 8. Haworth D. (1975), The Principles of Life-Cycle Costing, "Industrial Forum".
 9. Hendrikson C.T., Lave L.B., Matthews H.S. (2006), Environmental Life Cycle Assessment of Goods and Services. An Input and Output Approach, RFF Washington.
 10. Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw (2003), red. G.K. Świderskiej, Difin, Warszawa.
 11. Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M. (2007), Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Life Cycle Cost Analysis Guidelines (2002), Department of Natural Resources, Iowa.
 13. Life Cycle Cost Analysis Handbook (1999), Department of Education & Early Development, State of Alaska, 1st Edition.
 14. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. (2004), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 15. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach (2003), red. Irena Sobańska, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Rausand M. (2001), Life Cycle Cost, NTNU, Trondheim.
 17. Woodward D.G. (1997), Life cycle costing - theory, information acquisition and application, "International Journal of Project Management" vol. 15, no. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-31
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu