BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tylec Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia
Energy Security in The EU- Challenges And Restrictions
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 228, s. 92-100, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo energetyczne, Energetyka
Energy security, Energetics
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule podjęto tematykę bezpieczeństwa energetycznego UE. W tym kontekście zostanie przedstawiona struktura przedmiotowa i podmiotowa importu nośników energii, ogólna sytuacja geopolityczna związana z dostawami energii oraz podstawowa strategia bezpieczeństwa energetycznego realizowana w ramach UE. Mimo tego, że ogólny poziom bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej pozostaje na poziomie akceptowalnym, odmiennie przedstawia się sytuacja w poszczególnych krajach, w tym szczególnie jest ona niekorzystna w krajach Europy Centralnej i Środkowo- -Wschodniej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the subject of the EU energy security. In this context the import structure of energy carriers will be discussed (both in subjective and objective grasp), as well as the overall geopolitical situation related to the energy supply, and the basic energy security strategy implemented within the EU. Despite the fact that the overall level of energy security of the European Union remains at an acceptable level, the situation is different in individual countries. It is particularly unfavorable in the countries of Central Europe and Central Eastern Europe.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andoura S. (2013), Energy Solidarity in Europe: From Independence to Interdependence, Notre Europe - Jacques Delors Institute, Studies & Reports, Paris.
 2. Baltic Energy Market Interconnection Plan, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/zagraniczna_polityka_ekonomiczna/ polityka_energetyczna/baltic_energy_market_interconnection_plan/ (dostęp: 15.09.2014).
 3. Dreyer I., Stang G. (2014), Energy Moves and Power Shifts EU Foreign Policy and Global Energy Security, EU Institute for Security Studies, Report No 18, Paris.
 4. Energy Security (2002), IEA, Paris.
 5. Energy, Transport and Environment Indicators - 2013 edition (2012), Eurostat, European Union.
 6. In-depth Study of European Energy Security (2014), European Commission, SWD (2014) 330 final/2, Brussels, 16.6.2014.
 7. Kerebel C. (2014), Wewnętrzny rynek energii, http://www.europarl.europa.eu/about parliament/ pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.2.html (dostęp: 15.09.2014).
 8. Kowalski J., Kozera J. (2009), Mapa zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego RP w sektorach ropy naftowej i gazu ziemnego, "Bezpieczeństwo Narodowe", nr 1-2.
 9. Yergin D. (1988), Energy Security in the 1990s, "Foreign Affairs", No 1.
 10. Yergin D. (2006), Ensuring Energy Security, "Foreign Affairs", No 2.
 11. Zielona księga. Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego (2000), Komisja Europejska, Bruksela.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu