BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Thier Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej
Axiological, Economic and Social Aspects of Water Management
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 3 (54), s. 10-24, bibliogr. 17 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Gospodarka wodna, Zasoby wodne, Zarządzanie zasobami wodnymi, Bezpieczeństwo publiczne, Globalna polityka ekologiczna
Water management, Water resources, Management of water resources, Public security, Global environmental policies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pomimo obfitości wody w morzach i oceanach, w teorii ekonomii oraz w polityce gospodarczej ostatnio mocniej eksponuje się kwestie niedoboru zasobów wodnych w skali regionalnej i lokalnej w postaci coraz częściej odczuwanego deficytu wody słodkiej, a zwłaszcza pitnej. Problem ten wymaga holistycznego podejścia z uwzględnieniem różnorodnych aspektów gospodarki wodnej, w tym o charakterze również filozoficznym i etycznym. Celem artykułu jest zaprezentowanie kwestii deficytu zasobów wodnych w powiązaniu z bezpieczeństwem narodowym, czyli publicznym, oraz innych kwestii o charakterze społecznym.(fragment tekstu)

The paper has been aimed to present the issue of the growing deficit of water resources in relation to public safety and the cost of water supply from the perspective of disadvantaged social classes. The author holds the view that that issue needs a holistic approach incorporating a variety of aspects including those of ecological, philosophical and ethical nature. The author tackles such issues as the axiological status of water as a valuable resource, access to water as a human right.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludność (Dz.Urz. WE L 320 z 5 grudnia 1998)
 2. Górka K., Thier A., Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce, w: Ekonomika gospodarki wodnej. Wybrane problemy, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 34, Kraków 2013
 3. Hull Z., Czy idea sustainable development ukazuje nową wizję rozwoju cywilizacji, "Problemy Ekorozwoju" 2007 nr 1
 4. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)
 5. Kowalczyk P., Konlikty o wodę, Warszawa 2007
 6. Kupiś T., Filozofia religii Immanuela Kanta, Toruń 2008
 7. Łuszczyk M., Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Kraków 2013
 8. Maslow A., W stronę psychologii istnienia, Warszawa 2004
 9. Ochrona środowiska, Warszawa 2013
 10. Ochrona środowiska, Warszawa 2014
 11. Piątek Z., Ekofilozofia, Kraków 2008
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466)
 13. Skoczylas J.J., Prawo ratownicze, Warszawa 2011
 14. Skolimowski H., Filozofia żyjąca - ekofilozofia jako drzewo życia, Warszawa 1993
 15. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019)
 16. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2010 nr 47 poz.278)
 17. World Water Development Report 2015, www.unesco.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu