BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Czynniki sprzyjające stosowaniu rachunku kosztów docelowych w świetle doświadczeń międzynarodowych
Factors Facilitating the Use of Target Costing in the Light of International Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 341-348, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów docelowych, Zarządzanie kosztami, Teoria rachunkowości
Target costing, Costs management, Accounting theory
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - celem opracowania jest rozpoznanie czynników wyzwalających wdrażanie i sprzyjających stosowaniu rachunku kosztów docelowych w Japonii i wybranych krajach, które mają doświadczenia w implementacji target costing. Metodologia badania - przyjęta metodyka obejmuje przede wszystkim przegląd badań prowadzonych przez wielu Autorów w różnych krajach oraz krytyczną syntezę uzyskanych wyników. Wynik - na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że zakres stosowania rachunku kosztów docelowych na świecie jest zróżnicowany a dojrzałość tej metody różni się między krajami i jest determinowana wieloma czynnikami sytuacyjnymi charakterystycznymi dla otoczenia, w którym wdrażano target costing. Oryginalność/Wartość - wartość artykułu wynika z wyspecyfikowania czynników wyzwalających wdrażanie i sprzyjających stosowaniu w praktyce rachunku kosztów docelowych w wybranych krajach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the paper is to recognize factors triggering the use and implementation of target costing in Japan and other selected countries. Design/Methodology/Approach - the methodology adopted includes a review of research conducted by many authors in different countries and a critical synthesis of the achieved results. Findings - based on the conducted research, it was found that the scope of target costing in the world is diverse and maturity of this costing approach varies between countries, and is determined by different contingent factors specific to the environment in which the target costing was implemented. Originality/Value - the value of the article is the attempt to specify the factors triggering implementation and facilitating the use of target costing practice in selected countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ax C., Greve J., Nilsson U. (2008), The Impact of Competition and Uncertainty on the Adoption of Target Costing, "International Journal of Production Economics" no. 115.
 2. Chenhall R., Langfield-Smith K. (1998), Adoption and Benefits of Management Accounting Practices: An Australian Study, "Management Accounting Research" no. 9.
 3. Cooper R., Slagmulder R. (1999), Develop Profitable New Products with Target Costing, "Sloan Management Review" vol. 40 (4).
 4. Dekker H., Smidt P. (2003), A Survey of The Adoption and Use of Target Costing in Dutch Firms, "International Journal of Production Economics" vol. 84.
 5. Ellram L.M. (2006), The Implementation of Target Costing in the United States: Theory versus Practice, "Journal of Supply Chain Management" vol. 42 (1).
 6. Filomena T.P., Jose F., Neto K., Duffey M.R. (2009), Target Costing Operationalization During Product Development: Model And Application, "International Journal of Production Economics" no. 118.
 7. Horváth P., Niemand S., Wolbold M. (1993), Target Costing: A State of the Art Review, w: Target Costing, red. P. Horváth, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
 8. Huh S., Yook K-H., Kim I-W. (2008), Relationship Between Organizational Capabilities and Performance of Target costing: An Empirical Study of Japanese Companies, "Journal of International Business Research" vol. 7(1).
 9. Joshi P. (2001), The International Diffusion of New Management Accounting Practices: The Case of India, "Journal of International Accounting", Auditing and Taxation, vol. 10.
 10. Nita B. (2008), Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 11. Rattray C.J., Lord B.R., Shanahan Y.P. (2007), Target Costing in New Zealand Manufacturing Firms, "Pacific Accounting Review" vol. 19 (1).
 12. Sakurai M. (1989), Target Costing and How to Use It, "Journal of Cost Management" vol. 9 (3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-35
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu