BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sidorczuk-Pietraszko Edyta (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku)
Tytuł
Wpływ instalacji odnawialnych źródeł energii na tworzenie miejsc pracy w wymiarze lokalnym
Impact of Renewable Energy Sources on Job Creation in the Local Scale
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 3 (54), s. 26-41, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Elektrownie wiatrowe, Elektrownie wodne, Biogaz, Biomasa, Zatrudnienie, Tworzenie miejsc pracy
Renewable energy sources, Windfarms, Hydroelectric power station, Biogas, Biomass, Employment, Job creation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, pozytywny wpływ tych technologii na rynek pracy jest ważnym argumentem za wspieraniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Jest to szczególnie ważne w kontekście lokalnym, kiedy lokalizacja instalacji OZE może rozwiązywać konkretne problemy danego terenu. Przedstawione wyniki badań będą mogły służyć decydentom lokalnym do oceny, w jakim zakresie proponowane do lokalizacji na ich terenie instalacje OZE przyczynią się do tworzenia miejsc pracy. Argument na temat liczby nowych miejsc pracy może być również istotny w dyskusji ze społecznościami lokalnymi w przypadku braku akceptacji dla proponowanych instalacji. Uzyskane wyniki potwierdzają także, że strategia rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej przyczyni się do powstania większej liczby miejsc pracy niż przyniósłby rozwój źródeł dużej mocy. Przedstawione w niniejszej pracy ustalone w badaniu pierwotnym wskaźniki zatrudnienia w instalacjach OZE powinny zapoczątkować systematyczne badanie faktycznego oddziaływania sektora energetyki odnawialnej na rozwój społeczno-ekonomiczny, w tym na tworzenie miejsc pracy. Ze względu na ramy projektu, badanie miało charakter cząstkowy. Niezbędne jest systematyczne prowadzenie kompleksowych ogólnopolskich badań pierwotnych, które będą systematycznie diagnozować wpływ na zatrudnienie poszczególnych technologii OZE, zarówno w odniesieniu do wymiaru lokalnego jak i ogólnokrajowego.(fragment tekstu)

In the paper results of the study of employment in renewable energy installations are presented. The study was focused on local effects due to the need of local governments and local communities to provide information about decisions on localization of new RES installations. It concerns mainly distributed installations, which are strongly promoted under the Polish energy policy. Findings of the study - number of jobs created per unit of installed capacity are lower than similar results obtained in other studies, mainly due to the fact, that only direct employment in installations was considered. The reasoning for development of distributed renewable energy installations was confirmed. Development of such type of installations shall generate more jobs than strategy of development of large installations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. EmployRES. The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in the European Union. Final report, Karlsruhe 2009, www.ec.europa.eu
 2. Energy for the Future: Renewable Sources of Energy. White Paper for a Community Strategy and Action Plan, COM(97)599 inal (26/11/1997)
 3. Gostomczyk W., Zróżnicowanie nakładów pracy i kosztów w sektorze odnawialnych źródeł energii, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2013 nr 15(XV), z. 4
 4. Heavner B., Churchill S., Renewables work, w: Job growth from renewable energy development in California, CALPRG Charitable Trust, Los Angeles 2002
 5. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii "Europa 2020", KOM (2011)21
 6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. KOM(2011)
 7. Llera Sastresa E. i in., Local impact of renewables on employment: Assessment methodology and case study, "Renewable and Sustainable Energy Reviews" 2010 nr 14
 8. Marcinkiewicz J., Poskrobko T., Wpływ elektrowni wiatrowych na percepcję krajobrazu w świetle badań empirycznych, "Ekonomia i Środowisko" 2015 nr 2(53)
 9. Moreno B., Jesus Lopez A., The effect of renewable energy on employment. The case of Asturias (Spain), "Renewable and Sustainable Energy Reviews" 2008 nr 12
 10. Overview Report: Meeting the Targets and Putting Renewables to Work, ALTENER Programme, DG for Transport and Energy, European Commission 2003
 11. Pracując dla klimatu. Zielone miejsca pracy w Polsce, www.greenpeace.org
 12. Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, Warszawa 2014
 13. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r., Załącznik do uchwały nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. (M.P. poz. 469)
 14. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Warszawa 2000
 15. The State of Renewable Energies in Europe - 2014 Edition
 16. Thornley P., Rogers J., Huang Y., Quantiication of employment from biomass power plants, "Renewable Energy" 2008 nr 33
 17. www.arr.gov.pl
 18. www.bip.ure.gov.pl
 19. www.eurobserv-er.org
 20. www.ure.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu