BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Mieczysław (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Łuniewska Sylwia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Planowanie i budżetowanie jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa
Planning and Budgeting as an Instrument Financial Management Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 357-366, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Planowanie budżetowe, Budżetowanie, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Budget planning, Budgeting, Enterprises financial management
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - celem pracy jest przedstawienie roli i znaczenia planowania i budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem i przedstawienie metod i procesu budżetowania. Metodologia badania - w pracy zastosowano metodę analizy literatury oraz badanie przypadku przedsiębiorstwa działającego w branży elektroenergetycznej. Wyniki - w pracy przedstawiono budżetowanie jako formę planowania finansowego, metody i modele wykorzystywane w planie budżetowania oraz proces planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie X. Oryginalność/Wartość - wartość pracy polega na przedstawieniu uzasadnienia i przygotowaniu planu budżetowania przy wykorzystaniu metod i modeli teoretycznych budżetowania oraz na wskazaniu ich zalet i wad dla zastosowania praktycznego w przedsiębiorstwie w powiązaniu z planem sprzedaży, produkcji i innych operacji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the work at presenting the role and importance of planning and budgeting in the enterprise management and presenting methods and processes of budgeting. Design/Methodology/Approach - the literature analysis and case study of selected enterprise in electroenergy sector were used in the article. Findings - the budgeting as a form of financial planning, methods and models used in preparing the budget plan, and planning and budgeting processes in the enterprise were presented. Originality/Value - the value of the work is the justification of budget plan preparation in the enterprise by the use of selected theoretical methods and models as well as proving the necessity of links between plans of production, selling and other operation in the enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amante J.R., Graham R.I. (1975), Flexible Budgeting: a Defense Industry Approach, "The Accounting Digest" no 9.
 2. Chase R.B, Aquliano N.J., Jacobs F.R. (1998), Production and Operations Management, Manufacturing and Services, McGraw-Hill Companies, USA.
 3. Czubakowska K. (1999), Pojęcie i zasady budżetowania, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 831, Wrocław.
 4. Kotapski R. (2006), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Kompendium, Wyd. Marina, Wrocław.
 5. Kruschwitz L. (2007), Finansowanie i inwestycje, wydanie I, CeDeWu, Warszawa.
 6. Książkiewicz Sz. (2013), Kariera w finansach i bankowości, Wyd. MBE Group, Warszawa.
 7. Matuszek J. (2006), Poradnik kierownika produkcji. Jak skutecznie planować i zarządzać produkcją, Wydawnictwo FORUM, Poznań.
 8. Nowak E. (1999), Budżetowanie kosztów, ODDK, Gdańsk.
 9. Nowak E., Nita B. (2007), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.
 10. Sojak S. (2010), Rachunek kosztów - podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa.
 11. Steinmann P., Chreyogg H.S. (1992), Zarządzanie, Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 12. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M. (2011), Rachunkowość budżetowa, Wydanie III zaktualizowane według nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-37
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu