BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyka Irena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kreacja pieniądza kredytowego w warunkach polityki luzowania ilościowego banków centralnych
Creation of Credit Money Under Conditions of Central Banks' Quantitative Easing Policy
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 1, s. 75-88, tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Banki centralne, Podaż pieniądza
Financial crisis, Central banks, Money supply
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polityka luzowania ilościowego realizowana przez największe banki centralne w różnych programach skupu papierów wartościowych spowodowała wyhamowanie procesów recesyjnych i pewne pozytywne efekty w sferze realnej. Gospodarka światowa z fazy kryzysu nie weszła jednak na ścieżkę dynamicznego wzrostu gospodarczego. W Stanach Zjednoczonych i strefie euro obserwuje się natomiast dość znaczne zróżnicowanie aktualnych tendencji gospodarczych. Wyższej dynamice wzrostu gospodarczego, spadkowi bezrobocia i lepszemu zbilansowaniu budżetów gospodarstw domowych w USA towarzyszy odmienna sytuacja w strefie euro: bardzo niski wzrost gospodarczy, niekorzystna kondycja rynku pracy i stale wysoki poziom zadłużenia publicznego. Sytuację tę tłumaczy się często istniejącą dywergencją cykli polityki pieniężnej w USA i strefie euro. W opracowaniu natomiast wskazuje się, że zasadniczą przyczyną obserwowanych trendów w gospodarce analizowanych stref są różnice w polityce luzowania ilościowego Fed i EBC. Mechanizm luzowania ilościowego nie jest bowiem równoznaczny z emisją pustego pieniądza. W zależności od konstrukcji programu luzowania ilościowego może ono prowadzić do wzrostu ilości pieniądza w obiegu i nasilenia się procesów inflacyjnych. Może jednak również, poprzez zmianę struktury aktywów bilansowych banków centralnych, wpływać na wzrost pieniądza rezerwowego banku centralnego i rentowność instrumentów finansowych, hamując efekt majątkowy gromadzonych oszczędności, jednocześnie stymulując procesy deflacyjne. (fragment tekstu)

The study aims at identification of causes why QE had low impact on the growth of credit money supply in the United States and euro area. The identification of causes is supported by analysis of the asset purchase programs implemented by Fed and ECB. The difierences in the policies are considered the main cause of lower growth of lending in the euro area compared to the US. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banks E., Glanz M., Siegel P., Credit Derivatives: Techniques to Manage Credit Risk of Finance Professionals, McGraw-Hill, London 2006.
 2. Gagon J., Raskin M., Remache J., Sack B., Large-Skale Asset Purchasses by the Federal Reserve: Did the Work?, "Federal Reserve Bank of New York Sta! Reports" 2010, No. 441.
 3. https://research.stlouisfed.org/fred2/series/BOGMBASE
 4. https://research.stlouisfed.org/fred2/series/LLBACBQ158SBOG
 5. https://research.stlouisfed.org/fred2/series/M1NS
 6. https://research.stlouisfed.org/fred2/series/M2NS
 7. Raport Roczny, EBC, 2010.
 8. Raport Roczny, EBC, 2013.
 9. Smaghi L. B., Conventional and uncoventional monetary Policy, Keynote lecture at the International Center for Monetary and Banking Studies, Geneva 28 April 2009.
 10. Inman P., What is Operation Twist?, "The Guardian", http://www.theguardian.com/ business/2011/sep/21/operation-twist-federal-resrve-gamble-us-economic-stimulus.
 11. Seminarium mBanku - CASE, Skutki niekonwencjonalnej polityki pieniężnej: czego banki centralne nie uwzględniają w swoich modelach?, Warszawa 17.04.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.1.3.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu