BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiercińska Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wykorzystywanie narzędzi zarządzania finansami na przykładzie szpitali województwa pomorskiego
The Use of Financial Management Tools by Pomeranian Hospitals
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 457-466, rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Zarządzanie finansami, Szpitalnictwo, Służba zdrowia, Analiza finansowa
Financial management, Hospital service, Health service, Financial analysis
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Cel - celem artykułu jest wskazanie zakresu wykorzystywania rachunkowości, analizy finansowej oraz budżetowania w zarządzaniu finansami szpitali. Metodologia badania - badanie ankietowe. Wynik - ocena zakresu wykorzystywania narzędzi zarządzania finansami przez szpitale województwa pomorskiego w 2013 r. Oryginalność/Wartość - jak do tej pory nie był znany zakres stosowania poszczególnych narzędzi zarządzania finansami przez szpitale województwa pomorskiego. Artykuł ten ma zapełnić tę lukę oraz skłonić do rozważań na temat możliwości pełniejszego ich wykorzystania przez podmioty lecznicze. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to analyze the range of use of accounting, financial analysis and budgeting in the financial management of Pomeranian hospitals. Design/Methodology/Approach - questionnaire survey. Findings - evaluation of the use of financial management tools by Pomeranian hospitals in 2013. Originality/Value - the scope of financial management tools, such as: accounting, financial analysis and budgeting used in the Pomeranian hospitals wasn't known so far. This article fills this gap and encourages the discussion on the possibility of its fuller use by medical entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Rzeczpospolita" (3.12.2012).
 2. Drury C. (1995), Rachunek kosztów, PWN, Warszawa.
 3. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetsche H. (2001), Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 4. Gentzen T.E. , (2000), Ekonomia zdrowia. Teoria i praktyka, Warszawa.
 5. Hass-Symotiuk M. (2003), Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, "Rachunkowość w jednostkach ochrony zdrowia" nr 2 (2), Infor, Warszawa.
 6. Hass-Symotiuk M. (2011), System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Health Care Systems. Getting more value for money (2010), "OECD Economics Policy Notes" no. 2.
 8. http://rpwdl.csioz.gov.pl.
 9. Kachniarz M. (2008), Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 10. Kautsch M. (2010), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 11. Kludacz M. (2004), Istota i rola budżetowania kosztów szpitala w przekroju działań, "Rachunkowość w jednostkach ochrony zdrowia" nr 8(14), Infor, Warszawa.
 12. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (1998), red. A. Jarugowa, SKwP, Warszawa.
 13. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (2004), red. G.K. Świderska, SKwP, Warszawa.
 14. Rocznik Statystyczny Województw (2013), GUS, Warszawa.
 15. Rozporządzeniem MZIOS z 1998r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, DzU 1998, nr 164, poz. 1194.
 16. Rój J., Sobiech J. (2006), Zarządzanie finansami szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Shortell S.M., Kałużny A.D. (2001), Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Vesalius, Kraków.
 18. Świderska G.K. (2010), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Diffin, Warszawa.
 19. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU nr 112, poz. 654, z późn. zm.
 20. Wędzki D. (2003), Analiza wstępna sprawozdań finansowcy - nie taka prosta, "Rachunkowość" nr 4, SKwP.
 21. Wiercińska A. (2014), Specyfika zarządzania finansami szpitala, "Zarządzanie i Finanse" r. 10 nr 287 (63), UG, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-47
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu