BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarczyk Angelika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o jednostce mikro
Financial Statements as a Source of Information about Micro Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 535-542, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Mikroprzedsiębiorstwo, Zarządzanie, Źródła informacji
Financial statements, Micro-enterprise, Management, Information source
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy sprawozdanie jednostki mikro w obowiązującym formacie może stanowić rzetelne źródło informacji sprawozdawczych. Metodologia badania - w artykule posłużono się krytyczną analizą aktów prawnych oraz literatury przedmiotu oraz wnioskowaniem przez analogię. Wynik - określenie wpływu zmian legislacyjnych w polskim prawie bilansowym w zakresie sprawozdawczości jednostek mikro na możliwości wykorzystania informacji sprawozdawczej przez odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych. Oryginalność/Wartość - w sposób syntetyczny zaprezentowano atrybuty informacji sprawozdawczej jednostek mikro oraz ograniczone możliwości jej wykorzystania na potrzeby zarządzania i oceny jej sytuacji finansowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - attempt to answer the question: whether the financial statements of micro- enterprises can be management tool. Design/Methodology/Approach - critical analysis of legal acts and literature. Findings - determine the impact of legislative changes on the possibility of using the financial statements in the management. Originality/Value - presents the characteristics of businesses reporting information and limited its use. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąk M. (2014), Zakres i znaczenie sprawozdawczości finansowej a wielkość jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 69, Szczecin.
  2. Brzezin W. (1998), Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2012.
  4. Krzywda D. (1999), Rachunkowość finansowa, FRR w Polsce, Łódź.
  5. Messner Z. (1999), Funkcje współczesnej rachunkowości, ZT RN SK w Polsce, Warszawa.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
  7. Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluver Polska, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-54
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu