BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalandyk Natalia (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kalandyk Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Rymkiewicz Bartosz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Zmiana wybranych pozycji sprawozdania finansowego w wyniku jego atestacji na przykładzie spółek notowanych na NewConnect
Change a Financial Statement as a Result of His Attestation on the Newconnect Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 543-552, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Rewizja finansowa, Audyt finansowy, Sprawozdanie finansowe, Rynek NewConnect
Auditing, Financial audit, Financial statements, NewConnect market
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - ocena wpływu badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta na wybrane pozycje finansowe. Metodologia badania - badania statystyczne oraz empiryczne na podstawie sprawozdań finansowych publikowanych przez spółki NewConnect. Wynik - przeprowadzone badania udowadniają istotny wpływ rewizji finansowej na wiarygodność oraz rzetelność sprawozdań finansowych. Niezależnie od rozmiarów działalności w sprawozdaniach spółek pojawiają się istotne błędy. Oryginalność/Wartość - w polskiej literaturze jest niewiele pozycji dotyczących wiarygodności informacji prezentowych w sprawozdaniu finansowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to assess the impact of auditing on selected financial items. Design/Methodology/Approach - surveys and empirical basis of the financial statements published by the company NewConnect. Findings - the study shows a significant impact of auditing for the credibility of and reliability of the financial statements. Significant errors occur regardless of the size of the company. Originality/Value - there are few positions in polish literature on the reliability of the information presented in the financial statements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M. (2012), Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 2. Hołda A., Pociecha J. (2004), Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 3. Sawicki K. (2012), Relacje między kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym, kontrolą zarządczą i rewizją finansową, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 718, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53.
 4. Krzywda D. (2008), Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 785.
 5. Marzec J., Śliwa J. (2012), Audyt finansowy w jednostkach gospodarczych - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 6. Pfaff J. (2007), Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 7. Pfaff J. (2011), Rewizja finansowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 8. Przewodnik po rynku NewConnect (2013), GPW, Warszawa, www.newconnect.pl/pub/dokumenty_do_pobrania/ GPW_Przewodnik_NC.pdf (12.02.2014).
 9. Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, www.newconnect.pl/pub/regulacje_prawne/Regulamin_ASO_ UTP.pdf (12.02.2015).
 10. Rewizja sprawozdań finansowych (2012), red. K. Krzywda, SKwP.
 11. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
 12. Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu, www.newconnect.pl/pub/regulacje_prawne/ Regulamin_ASO_UTP_zal__3.pdf (12.02.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-55
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu