BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarczyk Jan L. (Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego a zagrożenie deflacją w Unii Europejskiej
The European Central Bank's Monetary Policy and the Threat of Deflation in the European Union
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 1, s. 89-102, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
Słowa kluczowe
Inflacja, Strefa euro, Polityka pieniężna
Inflation, Eurozone, Monetary policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Europejski Bank Centralny (EBC)
European Central Bank (ECB)
Abstrakt
Strefa euro należy do najwolniej rozwijających się obszarów globalnej gospodarki. Stagnacji wzrostu gospodarczego towarzyszy jednocześnie niska inflacja, która od grudnia 2014 r. przeszła w fazę deflacji. Poprzedni epizod deflacyjny w strefie euro miał miejsce w okresie maj-październik 2009 r. i nałożył się w czasie na najgłębsze załamanie koniunktury, jakie dotychczas przeszły kraje tej strefy (-4,4% w 2009 r.). Pojawiły się więc obawy, że krajom członkowskim może grozić powtórzenie się negatywnego scenariusza równoczesnego spadku poziomu cen i załamania wzrostu gospodarczego, co z kolei pobudziło dyskusję na temat adekwatności polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) do zaistniałej sytuacji makroekonomicznej. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to assess whether the range of non-standard measures undertaken by the European Central Bank between 2014-2015 may turn out insufficient to stimulate demand and overcome deflation. The causes for the present situation are the weaknesses of mechanisms transmitting monetary policy impulses to the economy resulting from: 1) pessimistic expectations within Eurozone regarding economic growth, 2) lack among policy tools of any forward guidance for the desirable mid-term level of crucial real magnitudes, 3) lack of sufficient flexibility in the inflation target policy, 4) the weakness of the securities purchase programmes which exerted only a temporary effect on the ECB's balance sheet and monetary base. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 100th Annual Report 2013, Board of Governors of the FRS, Washington D. C., May 2014.
 2. Annual Report 2008-2012, Board of Governors of the FRS, Washington D. C.
 3. Bednarczyk J. L., Polityka pieniężna EBC a perspektywy ożywienia w strefie euro, w: Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, red. M. Gorynia, S. Rudolf, PTE, Warszawa 2010.
 4. Bernanke B., Semiannual Monetary Policy Report to the Congress. Before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, U. S. Senate, Washington, D. C. February 26, 2013, www.federalreserve.gov, dostęp 15.03.2015.
 5. Bernanke B., The Crisis and the Policy Response. Speech at the Stamp Lecture, London School of Economics, London, January 13, 2009, Board of Governors of the FRS, www.federalreserve. gov, dostęp 15.03.2015.
 6. Chronology of Monetary Policy Measures of the Eurosystem, "ECB Monthly Bulletin" January 2014.
 7. Coeuré B., Non-standard monetary policy measures: where do we stand?, Speech at the International Monetary Seminar Sovereign Risk, Bank Risk and Central Banking organized by the Banque de France, Paris 10 July 2013, www.ecb.europa.eu, dostęp 15.03.2015.
 8. Constâncio V., Monetary policy challenges in the euro area, Speech at the Annual Conference of the Marshall Society, The power of policy: solving problems and shaping the future", Cambridge 31 January 2015, www. ecb.europa.eu, dostęp 15.03.2015.
 9. Draghi M., Constâncio V., Introductory statement to the press conference (with Q@A), Frankfurt am Main 4 July 2013, www.ebc.europa.eu, dostęp 15.03.2015.
 10. Draghi M., Introductory statement to the plenary debate of the European Parliament on the EBC`s Annual Report 2013, Brussel 25 February 2015.
 11. Fawley B. W., Neely Ch. J., Four Stories of Quantitative Easing, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, January/February 2013.
 12. Key ECB interest rates, ECB, www.ebc.europa.eu, dostęp 15.03.2015.
 13. Raport roczny za lata 2008-2014, cz. II. Ramy instytucjonalne, organizacja i roczne sprawozdanie, EBC.
 14. Roczne sprawozdanie finansowe 2014, EBC, Frankfurt, luty 2015.
 15. The Governing Council`s Expanded Asset Purchase Programme, "ECB Economic Bulletin",Issue 1/2015.
 16. Trichet J.-C., The ECB`s response to the crisis, Speech at the WDR Europa-Forum, Berlin 26 May 2011, www. ecb.europa.eu, dostęp 15.03.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.1.3.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu