BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulpaka Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Poziom stóp procentowych a wielkość i struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2013
The Level of Interest Rates and the Size and Structure of Households Financial Savings in Poland between 2000-2013
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 1, s. 105-117, wykr., tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
Słowa kluczowe
Oszczędności, Fundusze inwestycyjne, Fundusze emerytalne, Gospodarstwa domowe
Savings, Investment funds, Pension funds, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój i zmiany zachodzące w gospodarce mają bardzo duży wpływ zarówno na wielkość osiąganych dochodów rozporządzalnych ludności, jak też na rozmiary realizowanej konsumpcji i akumulowanych oszczędności. Oddziałują silnie na sposób przechowywania/inwestowania bieżąco osiąganych oraz wcześniej wypracowanych nadwyżek finansowych gospodarstw domowych. Wraz z powstawaniem gospodarki rynkowej w Polsce, wstąpieniem do Unii Europejskiej, spadkiem bezrobocia oraz wzrostem dochodów rozporządzalnych ludności znacząco zwiększyły się nadwyżki finansowe, którymi dysponuje część społeczeństwa. Ciekawym obszarem badawczym jest analiza wielkości i struktury oszczędności finansowych. Zmiany preferencji oraz zachowań w zakresie przechowywania i inwestowania nadwyżek finansowych mają bardzo duży wpływ na rynki finansowe, towarowe, rynek nieruchomości oraz na sytuację w całej realnej sferze gospodarki. Celem artykułu jest analiza wpływu zmian poziomu stóp procentowych na wielkość i strukturę oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce. (fragment tekstu)

The paper analyzes the size and structure of the households financial savings in Poland in the years 2000-2013. Throughout the entire analysis period the value of savings increased significantly. Bank deposits were the basic category in which the personal financial surpluses were invested. The share of alternative investments, primarily securities, rose rapidly in the whole structure of households financial savings before the middle of 2007 at the expense of bank deposits. After the outbreak of the financial crisis in the summer of 2007 the share of bank deposits temporary increased while the percentage of the alternative investments diminished. During entire period the importance of pension products gradually increased. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abel A., The collected papers of Franco Modigliani. Essays in macroeconomics, The MIT Press, Cambridge 1980.
 2. Abel A., The collected papers of Franco Modigliani. The life cycle hypothesis of saving, The MIT Press, Cambridge 1986.
 3. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.
 4. Dębski W., Świderski B., Change in the Allocation Structure of Personal Savings Invested in Financial Assets in Poland, 2003-2009, "Transformations in Business & Economics" 2011, Vol. 10, No. 1 (22).
 5. Friedman M., A theory of the consumption function, National Bureau of Economic Re search, Princeton University Press, Princeton 1957.
 6. Friedman M., Friedman R., Wolny wybór, Aspekt, Sosnowiec 2009.
 7. Harris M., Raviv A., The theory of capital structure, "Journal of Finance" 1991, Vol. 46, No. 1.
 8. Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003.
 9. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2002.
 10. Rószkiewicz M., Objective and subjective factors shaping saving behaviours - the case of Polish households, "International Journal of Consumer Studies" 2014, Vol. 38, No. 6.
 11. Turgot A. R. J., O tworzeniu i podziale bogactw, Gebethner i Wolff, Warszawa 1927.
 12. www.analizy.pl - Analizy Online S. A.
 13. www.knf.gov.pl - Komisja Nadzoru Finansowego.
 14. www.mf.gov.pl - Ministerstwo Finansów.
 15. www.nbp.pl - Narodowy Bank Polski.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.1.3.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu