BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Escher Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Petrykowska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Aktywność polskich internautów w mediach społecznościowych
Polish Internet Users' Activity on the Social Networking Sites
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 159-167, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Prosument, Media społecznościowe, Użytkownicy internetu, Aplikacje mobilne
Prosumer, Social media, Internet users, Mobile applications
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł prezentuje podstawowe charakterystyki aktywności polskich internautów w mediach społecznościowych. Punktem wyjścia dla realizacji założonego celu są rozważania dotyczące definiowania mediów społecznościowych i ich odróżniania od mającego szerszy zakres pojęciowy terminu media społeczne (social media). W artykule wykazano, iż zachowania polskich internatów w mediach społecznościowych są w wielu aspektach zbieżne z tymi, które obserwuje się w innych krajach. Polscy internauci są obecni i aktywni na licznych serwisach społecznościowych (w tym na wszystkich kluczowych serwisach o zasięgu globalnym), blogach mających swoje konta w tych serwisach, a także społecznościach kontentowych. Współużytkują wiele mediów, wykorzystując je do wielu różnych celów (nie tylko związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów). Jednocześnie wzmacniają w nich swoją aktywność sięgając po coraz popularniejsze aplikacje mobilne. Aspirując do odgrywania roli prosumentów, coraz chętniej śledzą też w owych mediach biznesowe konta społecznościowe ulubionych marek lub firm. Przy tworzeniu artykułu wykorzystano literaturę z zakresu marketingu (zwłaszcza marketingu internetowego), a także liczne raporty badawcze opracowane przez agencje badawcze lub inne organizacje zajmujące się analizą polskiego i światowego rynku internetowego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the basic characteristics of the activity of Polish Internet users in social networking sites. As a starting point, the authors define the term 'social networking site' and its relation to the term of social media (which is a broader conceptual category). The article shows that the behaviours of Polish Internet users in social media are in many aspects consistent with those observed in other countries. Polish Internet users are present and active in many social networking sites (including all key sites of global reach), in blogs - where they have their accounts, as well as in content communities. They share a lot of media, using them for many different purposes (not only related to making and maintaining contacts). At the same time they strengthen their activity in there reaching for the increasingly popular mobile applications. Aspiring to play the role of prosumers, they are increasingly willing to follow in those social media business accounts of favourite brands or companies. To achieve the objective of the article the marketing (especially Internet marketing) literature has been used, as well as numerous research reports compiled by research agencies or other organizations specialized in the analysis of Polish or global Internet market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Charakterystyka użytkowników typu UGC (user-generated content) w Polsce. Raport z badań, (2013). Warszawa: Legalna Kultura. http://bit.ly/1HUvQTq (14.03.2015).
 2. Dejnaka, A. (2011). Wirtualne światy 2.0 jako obszar działań marketingowych. Handel Wewnętrzny, nr 2, 184-185.
 3. Instagram Blows Away Twitter on Brand Engagement By Almost 50x, (2014). Socialbakers, http://bit.ly/1sG5xxk (8.03.2015).
 4. Internet Users by Country, (2014). Internet Live Stats, http://bit.ly/1ywyEl8 (7.03.2015).
 5. Jaki będzie rok 2015 w mediach społecznościowych?, (2015). Warszawa: SentiOne, http://bit.ly/1FlnuVj (7.03.2015).
 6. Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010). Users of the world unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, Vol. 53(1), 59-68.
 7. Kaznowski, D. (2010a). Definicja web 2.0, definicja social media, http://bit.ly/1GIxYMP (18.02.2015).
 8. Kaznowski, D. (2010b). Definicja social media, http://bit.ly/1lNBg5J (20.02.2015).
 9. Kaznowski, D. (2010c). Podział i klasyfikacja social media, http://bit.ly/1BIXstL (20.02.2015).
 10. Kaznowski, D. (2010d). Media społeczne czy społecznościowe? That is the question. http://bit.ly/1MD88xG (25.02.2015).
 11. Kaznowski D. (2013). Social media - społeczny wymiar Internetu. W: J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy (69-92). Warszawa: PWN.
 12. Kemp, S. (2015). We Are Social - Digital, Social & Mobile Worldwide in 2015. London: Wearsocial, http://bit.ly/1BDWH6g (10.03.2015).
 13. Laskowska, M. (2012). Komunikacja za pomocą social media - możliwości i zagrożenia. Zarys problematyki. W: M. Biedroń, M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja - (po)rozumienie - obecność społeczna (29-41). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 14. Mount, M., Martinez, M.G., (2014). A Tool for Open Innovation. California Management Review, Vol. 56, Issue 4, 126.
 15. Safko, L., Brake, D.K. (2009). The Social Media Bible: tactics, tools, and strategies for business success. New Jearsey: John Wiley & Sons Inc.
 16. SocialHearts. Marki w globalnych serwisach społecznościowych, (2014). Warszawa: Mobile Institute, http://bit.ly/1x6Ij5R (10.03.2015).
 17. Zarzycka, M. (2015a). Instagram deklasuje Twittera pod względem zaangażowania fanów, http://bit.ly/1FlIifq (8.03.2015).
 18. Zarzycka, M. (2015b). Raport: jak Polacy korzystają z social media, http://bit.ly/19oOXd2 (09.02.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu