BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Heffner Krystian (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Twardzik Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
"Miasto w mieście" - V generacja galerii handlowych w przestrzeni polskich miast
"City under the Roof" - V Generation of Shopping Malls in Polish Cities
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 187-195, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Centra handlowe, Koncentracja handlu, Badania pilotażowe
City, Shopping centres, Concentration of trade, Pilot studies
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Galerie handlowe stały się nieodłączną częścią polskich miast. Pierwsze obiekty powstały w połowie lat 90. w największych miastach, następnie pojawiły się w miastach średnich i małych. Według danych Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) na koniec 2014 r. w kraju funkcjonowały 404 obiekty, dysponujące 9,5 mln metrów kwadratowych powierzchni handlowej i usługowej. W ciągu ostatnich kilku lat zmieniła się intensywnie ich struktura, wielkość, dobór najemców, architektura oraz lokalizacja. Największe obiekty lokalizowane są w strefie śródmiejskiej i coraz częściej przejmują funkcję rynku, miejsca spotkań i spędzania czasu wolnego. Dotyczy to głównie V generacji centrów handlowych, nazywanych "miastem pod dachem". Celem artykułu jest rozpoznanie specyfiki funkcjonowania nowoczesnych galerii handlowych w centrach miast, ze szczególnym uwzględnieniem ich oddziaływania w sferze społecznej, gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej. Jako przekład wybrano wielofunkcyjną galerię V generacji w Katowicach (Silesia City Center), którą ocenili klienci w badaniach pilotażowych. (abstrakt oryginalny)

First shopping malls were established in the 1930s in the United States, in Western Europe, they appeared in the 1950s, and in Poland - in the 1990s. The creation of shopping malls resulted from suburbanisation processes, development of satellite systems around large cities, growing transport difficulties connected with getting to downtown centres, as well as with an increasing number of motorist and diversification of consumer needs. First facilities were of service and commercial character, but during their evolution next generations of malls have been developed (form the 1st to the 5. Further development stages (generations) of shopping malls are determined by their structural layout. Malls that combine trade with service activities belong to generation I, trade with service and entertainment activities - generation II, trade with service, entertainment and recreational activities - generation III, while malls combining trade and service, entertainment, recreational, cultural activities with residential and office offer represent generations IV and V). In Poland, there are over 400 malls (2014). Shopping malls have become an inseparable element of modern agglomerations and cities in Poland. The aim of the paper was to identify the specificity of the functioning of modern shopping malls in the cities, especially in the Silesia Region. The customers assessed the Silesia City Center in the pilot studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciechomski, W. (2010). Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 2. Domański, T. (2005). Strategie rozwoju handlu. Warszawa: PWE.
 3. DTZ, (2012). Przewodnik Centra Handlowe w Polsce, Październik.
 4. Grzegorek, G. (2012). Ulice i place Katowic. Katowice: Wyd. ASPiK.
 5. Heffner, K., Twardzik, M. (2013). The impact of shopping malls on the outer metropolitan zones (the example of the Silesian Voivodship). Studia Regionalia KPZK PAN, Vol. 37.
 6. Kaczmarek, T. (2010). Struktura przestrzenna handlu detalicznego: od skali globalnej do lokalnej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 7. Mikołajczyk, J. (2011). Centra handlowe jako forma koncentracji funkcjonalno-przestrzennej handlu. W: B. Borusiak (red.) Innowacje w marketingu i handlu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 184.
 8. Nielsen, GfK, analiza Roland Berger, 2011_03_23_1740_retailer of the year 2010_MA.pptx
 9. PRCH Retail Research Forum, Raport pl-H1 2012_27_09_2012
 10. Rochmińska, A. (2013). Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów Łódź: UŁ.
 11. Sławińska, M. (red.) (2010). Modele biznesu w handlu detalicznym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 12. Twardzik, M. (2010). Pozahandlowe funkcje centrów handlowych nowej generacji w polskich miastach. W: H. Buk, C. Olszak, E. Zięba, M. Rówińska (red.), Ekonomia, finanse: współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, CB i E.
 13. Twardzik, M. (2014). Typologia i znaczenie centrów handlowych dla miast w woj. śląskim, Miasta XXI wieku. Opoloe: Wyd. UO.
 14. (www1) - http://www.ekonomia24.pl/artykul/94191/ 31.03.2014.
 15. (www2) - http://www.galeriehandlowe.pl/ (27.03.2013).
 16. (www3) - http://silesiacitycenter.com.pl/ (11.05.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu