BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pettersen-Sobczyk Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Makro- i mikrootoczenie banków komercyjnych w Polsce - główne tendencje i czynniki
Main Trends and Factors in Commercial Banks' Micro- and Macroenvironment in Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 1, s. 137-149, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Wskaźniki ekonomiczne, Banki komercyjne, Polityka pieniężna
Banking sector, Economic indicators, Commercial banks, Monetary policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza otoczenia banków komercyjnych przeprowadzona w kompleksowy sposób ma za zadanie identyfikację szans oraz zagrożeń, jakie niesie za sobą otoczenie, w którym przedsiębiorstwo bankowe funkcjonuje. Aby można było ocenić analizę jako kompleksową, powinny jej zostać poddane najważniejsze czynniki determinujące funkcjonowanie banków. Celem artykułu jest wskazanie głównych tendencji i czynników zmian w makro- oraz mikrootoczeniu banków komercyjnych w Polsce. (fragment tekstu)

The text analyses macro- and microenvironment of commercial banks in Poland in order to evaluate their position vis-à-vis banks in other European states. Although Polish banking system is not as developed as the banking systems of other European states, the situation is changing substantially and the di)erences diminish. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.
 2. Europejska Unia Bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2015.
 3. Harasim J., Zewnętrzne uwarunkowania kształtowania strategii marketingowych banków detalicznych w Polsce - analiza mikrootoczenia, "Bank i Kredyt", wrzesień 2000.
 4. Kałużny R., Ocena funkcjonowania banków w świetle zmieniających się regulacji prawnych, w: "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2014, nr 802, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014, nr 65, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 5. Lepczyński B., Penczar M., Zmiany w pozycji polskiego sektora bankowego na europejskim rynku depozytowo-kredytowym, w: "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2014, nr 802; "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014, nr 65, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 6. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
 7. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 8. System finansowy w Polsce, red. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 9. Urbanowska-Sojkin E., Banaszak P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007.
 10. www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji
 11. www.nbp.pl
 12. www.stat.gov.pl
 13. Zarządzanie instytucjami kredytowymi, red. M. Gospodarowicz, A. Nosowski, CH Beck, Warszawa 2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.1.3.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu