BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kieżel Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wiedza ekonomiczna polskich konsumentów jako podstawa racjonalizacji zachowań
Economic Knowledge of Polish Consumers as Basis for Rationalization of Behavior
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 246-255, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Zachowania konsumenta, Wiedza ekonomiczna, Edukacja ekonomiczna, Podejmowanie decyzji, Badania ankietowe, Wyniki badań
Consumer, Consumer behaviour, Economic knowledge, Economic education, Decision making, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Wiedza ekonomiczna konsumentów stanowi podstawę aktywności konsumentów na rynku i w gospodarstwie domowym. Stąd zakres potrzebnej konsumentowi wiedzy wiąże się z zakresem podejmowanych decyzji i fazami procesu decyzyjnego. O znaczeniu wiedzy ekonomicznej przesądza także wysoka dynamika zmian na rynku oraz wzrost niepewności i ryzyka w działalności konsumentów. Pojęciami powiązanymi z kategorią wiedza ekonomiczna są pojęcia świadomości ekonomicznej i edukacji konsumentów. Odnosimy się do ich zakresu, istoty i powiązań. W oparciu o wyniki własnych badań pierwotnych zaprezentowaliśmy także stan i zakres wiedzy ekonomicznej polskich konsumentów. (abstrakt oryginalny)

Consumer economic knowledge is the basis of consumer activity in the market and the household. Thus, the scope of needed knowledge for consumer is related to the extent of decisions and decision-making phases. The importance of economic knowledge also determines the very dynamic market changes and increased uncertainty and risk in the consumers' activity. Categories related to the phenomenon of economic knowledge are economic awareness and consumer education. In paper we refer to the scope, nature and relationships of all those categories. And based on the results of primary research we present the level and scope of economic knowledge of Polish consumers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec, Cz. (2009). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2006). Wirtuozeria działań marketingowych a świadomość konsumencka. W: Lewicka-Strzałecka A. (red). Edukacja konsumencka. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 117-121.
 3. Dąbrowska, A., Bylok, F., Janoś-Kresło, M., Kiełczewski, D., Ozimek, J. (2015). Kompetencje konsumentów - innowacyjne zachowania - zrównoważona konsumpcja. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Frączek, B. (2013). Obszary badań w zakresie poziomu wiedzy i edukacji finansowej społeczeństwa w Polsce i na świecie. Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 5. Janoś-Kresło, M. (red.), Mróz, B. (red.), (2006). Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 6. Kieżel, E. (2004). Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Kieżel, E. (2009). Zachowania polskich konsumentów w warunkach niepewności. W: Garbarski, L. (red), Tkaczyk J., Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. Akademia Leona Koźmińskiego.
 8. Mróz, B. (red) (2009). Oblicza konsumpcjonizmu. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 9. Światowy, G. (2011). Rola i znaczenie pieniądza w zachowaniach Polaków. W: Witek, J. Wybrane aspekty i uwarunkowania zachowań konsumentów. Bydgoszcz: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, 11-13.
 10. Szymańska, A. (2014). Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 11. Szypszak, M. (2011). Lekcja ekonomii. Bank, 4, 51-53.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu