BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kramer Józefa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Możliwe postawy konsumentów wobec nowych trendów rozwoju konsumpcji
Possible Consumer Attitudes Towards the New Trends in Consumption
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 285-298, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Rozwój zrównoważony, Konsumpcja, Zachowania konsumenta
Globalization, Sustainable development, Consumption, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Nowe trendy konsumpcji wywodzą się z symptomów paradygmatu zrównoważonego rozwoju i z makrotrendów rozwoju cywilizacyjnego, a zwłaszcza globalizacji. Każdy przejaw nowego trendu rozwoju konsumpcji, jeśli jest zaakceptowany przez konsumentów, rozprzestrzenia się, znajdując, coraz liczniejszych zwolenników. Zadaniem tego artykułu jest: 1.podkreślenie związku pomiędzy znamionami nowego paradygmatu zrównoważonego rozwoju i naturą globalizacji, a trendami rozwoju konsumpcji, 2.pokazanie jednej z możliwych klasyfikacji trendów rozwoju konsumpcji, łącząc ją z pojemnością elementów struktury procesu konsumpcji, 3.bliższe określenie natury innowacyjnych inicjatyw, pomysłów, tendencji, nazywanych trendami szczegółowymi, lub konsumenckimi, 4.zarysowanie postaw konsumentów, wobec takich szczegółowych trendów. Opracowanie ma charakter głosu w dyskusji, zachęcającego do badania postaw konsumentów, wobec różnych przejawów funkcjonujących trendów rozwoju konsumpcji. (abstrakt oryginalny)

New trends in consumption derive from the paradigm of sustainable development and global macro trends. Every manifestation of a new trend in consumption, if it is accepted by consumers, spreads, finding a growing number of supporters. Main aims of this paper are: 1. to emphasize the relationship between the signs of a new paradigm of sustainable development as well as globalization and new trends in consumption, 2.present one selected of possible classifications of consumption trends, combined with capacity of structural elements of the consumption process, 3.more precise description of nature of innovations, new ideas and trends called specific trends or consumer trends, 4.outline of consumer attitudes towards such detailed trends. This elaboration takes the floor to encourage future studies on consumer attitudes towards various manifestations of new consumption trends. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys, T. (2014). Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju - polskie doświadczenia. Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3 (69).
 2. Bywalec, Cz., Rudnicki L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE.
 3. Douglas, M. (1979). Goods as a system of Communication. W: M. Douglas (red.), In the Active Voice (s. 16-33). London: Routledge & Kegan Paul.
 4. Karcz, K. (1997). Proces dyfuzji innowacji, podejście marketingowe. Katowice: Akademia Ekonomiczna.
 5. Kotler, P. (1994). Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & S-ka.
 6. Liedtka, J., Ogilvie, T. (2011). Designing for growth: A Design Toolkit for Managers. Columbia Business School Publishing.
 7. Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Warszawa: SGH.
 8. Skalska, Z. (2015). Wyhamowanie szaleństwa. Rozmowa z badaczką designu, o najnowszych trendach i megatrendach. Polityka, Nr 1.
 9. Smyczek, S. (2015). W kierunku nowoczesnej konsumpcji. Forum. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 40, 69-79.
 10. Stachura, E., Binkowska, K. (2014). A study on activities related to habitation (indwelling) and their meanings. Real Estate Management and Valuation, vol. 22, No. 3, 5-13.
 11. Stiglitz, J.E. (2004). Globalizacja. Warszawa: PWN.
 12. Szumski, W. (2008). Refleksja na temat rozwoju zrównoważonego (Czy rozwój zrównoważony jest fikcją, utopią, iluzja, czy oszustwem?). Problemy Ekorozwoju, vol. 3, Nr 2.
 13. [www1]Trend Scout - wizje, inspiracje, trendy, www.trendfuture.wordpress.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu