BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ropęga Jarosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przetrwanie małych firm w Polsce a systemy ostrzegania przed niepowodzeniem
Survival of Small Companies in Poland vs. Failure Warning Systems
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 402, s. 327-337, rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, System wczesnego ostrzegania
Small business, Early warning system
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Jak wskazują opracowania zawierające studia literaturowe i wyniki badań dotyczące przetrwania małych firm w Polsce, istotne jest znaczenie procesu diagnozy i prognozowania przyszłej kondycji firmy w oparciu o zastosowanie systemów ostrzegania przed niepowodzeniem gospodarczym. Wymaga to podjęcia działań ze strony zarówno samych przedsiębiorców, jak i instytucji otoczenia biznesu. Celem artykułu jest przedstawienie działań podejmowanych przez małe firmy w celu ich przetrwania w aspekcie Polityki Nowej Szansy. W artykule dokonano przeglądu krajowej i zagranicznej literatury dotyczącej problematyki przetrwania małych firm. Autor wskazał na znaczenie procesu dostępu do informacji dla budowania wiedzy potrzebnej dla przetrwania tej grupy firm w ramach Polityki Nowej Szansy. W szczególności została wskazana pozytywna rola wspierania firm sektora MŚP w ramach analizowanego programu pomocowego. Zdaniem autora, zaproponowane w Polityce Nowej Szansy rozwiązania w ramach edukacji dla przedsiębiorców wzmacniają możliwości przetrwania małych firm. Autor podkreśla znaczenie systematyzacji i udostępnienia informacji w tym procesie. Obszar diagnostyczny jest istotnym narzędziem wspierania procesów przetrwania małych firm(abstrakt oryginalny)

According to the monographs which contain literature studies and the results of research concerning the survival of small companies in Poland, the diagnosis process as well as the process of forecasting of the situation of a company in the future based on the application of economic failure warning systems are vital. This requires to undertake activities both on the part of entrepreneurs themselves as well as business environment institutions. The aim of the article is to show actions taken by small companies to survive in the aspect of New Chance Policy. The paper reviews domestic and international literature referring to the problem of small company survival. The author presented the importance of the process of access to information for building knowledge which is necessary for this group of companies to survive within New Chance Policy. The positive role of SME support within the analyzed aid scheme was shown. As to the author the solutions within the education for entrepreneurs which are proposed in New Chance Policy strengthen the possibility of small firms survival. The author stresses the importance of systematization and making information in this process available. The diagnostic area is an essential tool of support of small companies survival processes(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.I., 1968, Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, Journal of Finance, vol. 23, s. 414-429.
 2. Balcaen S., Ooghe H., 2004, 35 years of studies on business failure: An overview of the classical statistical methodologies and their related problems, Working Paper, Universiteit Gent, June.
 3. Bednarski L., 2002, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 4. Burda A., Cudek P., Hippe Z., 2012, Profile SEEKER - system informatyczny wczesnego ostrzegania MSP przed bankructwem, Barometr Regionalny, nr 3 (29).
 5. Business Continuity Institute, 2007, Good Practice Guidelines 2008. A Management Guide to Implementing Global Good Practice in Business Continuity Management, www.lancsresilience.org.uk/.../bcm/bci_gpg_2008.pdf.
 6. Card D.N., 2004, Understanding Causal Systems, Crosstalk: The Journal of Defense Software Engineering, vol. 17, no. 10, s. 15-18.
 7. Keasey K., Watson R., 1986, The prediction of small company failure: Some behavioural evidence for the UK, Accounting and Business Research, vol. 17, no. 65, s. 49-57.
 8. Korol T., 2010, Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 9. Korol T., Prusak B., 2005, Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa.
 10. Ministerstwo Gospodarki, 2012, Polityka Nowej Szansy, Departament Innowacji i Przemysłu, Warszawa.
 11. Ministerstwo Gospodarki, 2014, Polityka Nowej Szansy, Departament Innowacji i Przemysłu, Warszawa.
 12. Nahotko S., 2004, Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, OPO-AJG, Bydgoszcz.
 13. Ropęga J., 2013, Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy, Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego, Łódź.
 14. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004 Nr 173, poz. 1807.
 15. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.
 16. Zelek A., 2003, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, ORGMASZ, Warszawa.
 17. Zoleński W., 2010, Systemy wczesnego ostrzegania wykorzystujące wiedzę, Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy, nr 3 (11), s. 145-161.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.402.31
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu