BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejewski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wybrane aspekty zachowań zakupowych konsumentów w Niemczech
Selected Aspects of Consumer Purchasing Behavior in Germany
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 358-369, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania nabywcze, Konsument, Zachowania konsumenta, Zakup, Proces decyzyjny, Badania empiryczne
Buying behaviour, Consumer, Consumer behaviour, Purchasing, Decision proces, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Na jednolitym rynku Unii Europejskiej informacje na temat zachowań konsumentów, szczególnie ich zachowań nabywczych, stają się informacjami pożądanymi przez coraz większą liczbę podmiotów gospodarczych i instytucji. W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych, których celem była identyfikacja zachowań zakupowych konsumentów w Niemczech. W sposób szczególny zwrócono uwagę na preferencje badanych odnośnie miejsc zakupu głównych grup towarów i usług oraz na przebieg ich procesu decyzyjnego. Podstawy źródłowe artykułu stanowi materiał empiryczny, pozyskany dzięki badaniom bezpośrednim przeprowadzonym w maju 2014 roku w ramach trzyletniego projektu badawczego pt. "Handel i usługi w Europie - diagnoza i perspektywy rozwoju", finansowanego przez MNiSW. (abstrakt oryginalny)

On homogeneous market of European Union information about consumers behaviour, especially their buying behaviour, become desired by more and more economic entities and institutions. Article presents the results of empirical research, which aim was identification of consumers buying behaviour in Germany. Author of the article paid special attention to preferences of examined relating to places of purchase major groups of goods and services, as well as their decision-making. The source of article is empirical material gained thanks to direct research made in May 2014 under triennial research project: 'Trade and services in Europe-diagnosis and prospects of development' financed by polish Ministry of Science and Higher Education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Bilińska-Reformat, K. (2014). Information and communication technologies as determinant of the growth in competitiveness of commercial enterprise, Raporty IBRKK, Handel Wewnętrzny w Polsce. Warszawa, 182-198.
  2. Bombol, M. (2006). Zachowania konsumenta na rynku. W: M. Janoś-Kresło, B. Mróz (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, 172-174, Warszawa: SGH.
  3. Burgiel, A. (2010). Zachowania konsumentów w świetle teorii i badań empirycznych. W: E. Kieżel (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, 48-49, Warszawa: PWE.
  4. GUS (2014). Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów (I-VIII), Warszawa: GUS.
  5. Nunally, J.C., Bernstein I.H. (1994). Psychometric Theory, New York: McGraw-Hill.
  6. Pietrasieński, P. (2005). Międzynarodowe strategie marketingowe, Warszawa: PWE.
  7. Piorunowska-Kokoszko, J. (2014). Efekt ROPO i jego wpływ na komunikację w sektorze e-commerce, Logistyka, nr 3, 72-78.
  8. Wolny, R. (2015). Efekt ROPO w procesie zakupu usług konsumentów z Niemiec. Marketing i Rynek, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu