BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matysiewicz Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Innowacje marketingowe w procesie budowy wartości dla pacjenta w sieciowych jednostkach usług medycznych
Marketing Innovation in the Process of Value for Patient Development on Example of Healthcare Network
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 389-398, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje marketingowe, Tworzenie wartości, Innowacje, Marketing, Organizacje sieciowe, Usługi medyczne, Badania empiryczne
Marketing innovations, Value creation, Innovations, Marketing, Network organisations, Medical services, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Obecnie funkcjonujące wysokorozwinięte gospodarki charakteryzują się wzajemnym oddziaływaniem dwóch ważnych kierunków rozwoju tj. serwicyzacją, skutkującą dualizmem gospodarki usługowej (podział na usługi bytowe i usługi profesjonalne) oraz rosnącą rolą wiedzy w tworzeniu innowacji technologicznych i społecznych (powstanie społeczeństwa informacyjnego lub gospodarki opartej na wiedzy i innowacji). Współcześnie wiedza stała się centralnym składnikiem produkcji dóbr i usług, a uczenie się jest ważnym procesem gospodarczym. W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji i opisu tworzenia innowacji marketingowych na tle procesu budowy wartości dla pacjenta w sieciowych jednostkach usług medycznych w oparciu o przeprowadzone badania empiryczne. Innowacje mogą odnosić się bezpośrednio do usług, a także dystrybucji, sprzedaży czy komunikacji i samej obsługi pacjenta. Mogą one dotyczyć również podejścia systemowego do całego procesu tworzenia innowacyjnej wartości dla pacjenta. (abstrakt oryginalny)

Well developed economies are characterized by the interaction of two important trends: increased role of services in the economy, and increased role of knowledge in the technological and social innovation development process (emergence of the information society and knowledge-based economy and innovation). Nowadays, knowledge has become a central element of the goods and services production, and learning is an important process in the economy development. The study attempts to identify and describe marketing innovation against the process of value creation in medical networks. Innovations may relate directly to services, as well as distribution, sales, communication and patient care. It can also apply a systemic approach to the whole process of creating an innovative value for the patient. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Astley, W.G. (1984). Toward an appreciation of collective strategy. Academy of Management Review, 9, 526-535.
  2. Collins, J., Porrtas, J.I. (2008). Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych. Wyd. MT Biznes Ltd., Warszawa.
  3. Davenport, T., Delong, D., Beers, M. (1998). Successful Knowledge Management Projects', MIT Sloan Management Review, Vol. 39, No. 2, 43-57.
  4. Matysiewicz, J., Babińska, D., Smyczek, S. (2014). Sektor usług profesjonalnych. Usieciowienie, umiędzynarodowienie i dyfuzja wiedzy, Placet, Warszawa.
  5. Matysiewicz, J. (2014). Marketing organizacji sieciowych usług profesjonalnych w procesie tworzenia wartości, Wyd. UE w Katowicach, Katowice.
  6. Mougaard, K., Neugebauer, L., McAloone, T.C., Bey, N., Anderson, J.B. (2013). Collaborative Produkt/Service-Systems - On Conceptualization of PSS offerings and business nets w: Y. Shimomura i K. Kimita (red.) The philosopher's stone for sustainability, Proceedings of the 4th CIRP International Conference on Industrial Product-Service Systems, Tokyo, Japan.
  7. Powell, W.W., Koput, K.W., Smith-Doerr, L. (1996). Inter-organizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in biotechnology, Administrative Science Quarterly, 41, 116-145.
  8. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2005). Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa.
  9. Szymura-Tyc, M. (2006). Marketingowy kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Pojęcie, struktura, zarządzanie w: K. Rogoziński (red) Marketing usług profesjonalnych, tom 6, Infomila, Poznań.
  10. Żabiński, L. (2007). Węzłowe aspekty metodyczne badań jakościowych praktyk zarządzania marketingowego na przykładzie case study/research w: T. Żabińska, L. Żabiński (red.) Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu