BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek Grzegorz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Innowacje otwarte - implikacje menedżerskie w marketingu
Open Innovation - Managerial Implications in Marketing
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 399-406, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wirtualizacja, Web 2.0, Media społecznościowe, Innowacje
Virtualization, Web 2.0, Social media, Innovations
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Tworzenie innowacji rynkowych oraz zdolność przedsiębiorstwa do kreowania rozwiązań określanych mianem innowacyjnych to w obecnych uwarunkowaniach rynkowych, społecznych oraz technologicznych kluczowe czynniki determinujące nie tylko długofalowy potencjał rozwojowy przedsiębiorstw, ale również osiąganie przez nie krótko i średniookresowych celów działania. Istotne znaczenie w generowaniu owych innowacji oraz ich dalszej dyfuzji odgrywają obecnie prosumenci oraz partnerzy przedsiębiorstwa, tworzący swoisty ekosystem powiązań źródeł wartości i innowacyjności. Celem artykułu jest zidentyfikowanie zmian, jakie perspektywa otwartych innowacji, egzemplifikowana poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych oraz marketing czasu rzeczywistego, wywołuje we współczesnych procesach zarządzania marketingiem, wymaganych kompetencjach menedżerskich oraz pożądanych formach organizacji działalności marketingowej. (abstrakt oryginalny)

Creating a market-driven innovation and the company's ability to produce innovative solutions are referred to as key components determining not only the long-term development of a company, but also the achievement of its short and medium term objectives. Key role in generating new ideas and concepts along with their further diffusion, is played by consumers and company partners who nowadays create an ecosystem of values and sources of innovations. The purpose of this article is to identify the importance of social media in today's innovation processes based on open innovation model and an indication of the changes which the social media determine in organisational processes - specially in marketing, managerial expertise required, and changes in the organization of marketing activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Chesbrough, H.W. (2007). Why companies should have open business models. Sloan Management Review, vol. 48, 21-28.
 2. Chesbrough, H.W., Bogers, M. (2014). Explicaring open innovation: clarifying an emerging paradigm for understanding innovation. In: Chesbrough H., Vsnhsverbeke W., West J. (Eds.), New Frontiers in Open Innovation. Oxford: Oxford University Press.
 3. Dahlander, L., Pieznuka, H. (2014). Open to suggestions: how organizations elicit suggestions through proactive and reactive attention. Research Policy, 43 (5).
 4. Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53 (1), 129-139.
 5. Laursen, K., Slater, A. (2006). Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among U.K. manufacturing firms. Strategic Management Journal, 27(2), 131-150.
 6. Mazurek, G. (2009). Web 2.0 implications on marketing, Management of Organizations: Systematic Research, No. 51, 69-81.
 7. Mazurek, G. (2012). Virtualization of marketing. Contemporary Management Research, Vol. 8, No. 3, September, 195-204.
 8. Mazurek, G. (2014). Network Value Creation Through Marketing. Management and Business Administration. Central Europe, Vol. 22, No. 4(127), 3-25.
 9. Mącik, R., Mazurek, G., Mącik, D. (2012). Channel characteristics influence on physical vs. virtual channel choice for information search and purchase - the case of Polish young customers. International Journal of Cyber Society and Education, Vol. 5, No. 1, June, 35-54.
 10. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2000). Co-opting customer competence. Harvard Business Review, Vol. 78, No 1.
 11. Prahalad, C.K., Krishnan, M.S. (2010). Nowa era innowacji. Warszawa: Wydawnictwa profesjonalne PWN.
 12. Tkaczyk, J. (2010). Zachowania konsumenckie w środowisku wirtualnym (on-line). Online Consumer Behaviour. W: S. Pilarski, Awdziej, M., Czaplicka, M., Tkaczyk, J., Zięba, K. (red.), Klient i marketing. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu