BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mróz Bogdan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Odwrót od konsumpcjonizmu? : nowe tendencje w zachowaniach współczesnych konsumentów
Retreat from Consumerism? : New Trends in Modern Consumer Behaviour
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 439-446, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia współdzielenia, Konsument, Zachowania konsumenta, Konsumpcja
Sharing economy, Consumer, Consumer behaviour, Consumption
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W ostatniej dekadzie w zachowaniach części konsumentów zaobserwować można symptomy zmęczenia nieustannym wyścigiem o coraz to nowe dobra konsumpcyjne i walką o podnoszenie standardu życia i konsumpcji. Wśród świadomych, dobrze wykształconych konsumentów coraz bardziej na znaczeniu zyskują wartości postmaterialistyczne, takie jak m.in. troska o własne zdrowie, spowolnienie rytmu życia, równowaga między życiem osobistym a pracą, dbałość o środowisko naturalne oraz ograniczenie marnotrawstwa. Rozwaga i powściągliwość konsumpcyjna ujawniły się zwłaszcza po ostatnim kryzysie gospodarczym, który był traumatycznym doświadczeniem dla wielu konsumentów i gospodarstw domowych. Znalazły one wyraz w pojawieniu się nowych (lub nasileniu istniejących już wcześniej) tendencji w zachowaniach konsumentów. Tendencje te polegają na swoistym oporze wobec konsumpcji (por. koncepcja dekonsumpcji oraz - w wydaniu bardziej radykalnym - antykonsumpcji). W artykule scharakteryzowane zostaną wybrane trendy w zachowaniach konsumentów manifestujące się w ograniczaniu konsumpcji lub kontestowaniu wybujałego konsumpcjonizmu (sharing economy, minimalizm konsumencki, Simple Living, Voluntary Simplicity, underdog consumption) oraz podjęta zostanie próba refleksji nad zakresem i trwałością tych zjawisk. (abstrakt oryginalny)

Among new developments increasingly noticeable in consumer behaviour over the past decade or so is the fatigue from a continual race towards having more and more of consumer goods and ever higher standards of living and consumption. Conscious, well educated consumers are seen embracing post-material values, such as care for their health and quality of life, slowdown in everyday rhythm, work-life balance, nature preservation and cutback on waste. It was particularly after the recent economic crisis - a traumatic experience for many individuals and households - that consumer restraint and caution made their presence felt, as reflected in the emergence of new, and intensification of incumbent, behavioural trends involving resistance to consumption (e.g. the concepts of de-consumption and, more radically, anti-consumption). The present article describes selected trends in consumer behaviour - manifesting themselves in reduced consumption and contestation of rampant consumerism (sharing economy, consumer minimalism, Simple Living, Voluntary Simplicity, underdogconsumption) - and it contains reflections on the scope and durability of these developments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander, S. (2011), The Voluntary Simplicity Movement: Reimagining the Good Life beyond Consumer Culture, The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, Vol. 7, 1-18.
 2. Botsman, R., Roberts, R. (2011), What's Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. London, HarperCollins Publishers.
 3. Bylok, F. (2013). Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Katowice: "Śląsk".
 4. Bywalec, Cz. (2009). Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie. Handel Wewnętrzny, 3, 1-10.
 5. Jackson, T. (2011). Prosperity without Growth. Economics for a Finite Planet. London: Routledge.
 6. Hodgkinson, T. (2006), How to be Free, Hamish Hamilton, London.
 7. Maciejewski, G. (2014). Zachowania konsumentów w dobie postmodernizmu. Marketing i Rynek, 6, 1129-1135.
 8. Mazurek-Łopacińska, K. (2011), Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta, Konsumpcja i Rozwój, 1, 47-57.
 9. McGinnis, L.P., Gentry, J.W. (2009), Underdog Consumption: An Exploration into Meanings and Motives, Journal of Business Research, 62(2), 191-199.
 10. Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa.
 11. Schwarz, B. (2004), The Tyranny of Choice, Scientific American, April.
 12. Skidelsky, R., Skidelsky, E. (2012). How much is enough? Money and good life. London: Allen Lane.
 13. Wallman, J. (2015), Stuffocation. Living More with Less, London-New York, Penguin Group.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu