BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dostatni Ewa (Politechnika Poznańska), Piechowiak Jolanta (Politechnika Poznańska), Kowalski Łukasz (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Projektowanie wyrobów AGD z wykorzystaniem metod inwentycznych
Household Product Design using Inventive Methods
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2015, nr 2, s. 9-17, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność produktu, Rynek sprzętu AGD, Burza mózgów
Product innovation, Home appliances market, Brainstorming
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyroby AGD stanowią dużą grupę sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Są one nieodzowne w każdym gospodarstwie domowym. Zadaniem producentów tego typu urządzeń jest sprostanie coraz bardziej rosnącym, ale i zróżnicowanym wymaganiom klientów. Kluczem do sukcesu każdego wyrobu jest jego innowacyjność.(fragment tekstu)

This paper presents an approach to designing innovative product appliances including its recycling using a number of inventing methods. The research methods include brainstorming, Osborn`s checklist and a crushing method. Each of them has helped to create innovative solutions for a toaster. The inventive tools which have been applied here support creative problem solving and provide a lot of innovative ideas. The conducted research were focused on inventiveness as well as environmental aspects. It was important to find solutions which were not only innovative but environment friendly as well. As a result of research using all these methods, one receives a number of proposals, out of which the most creative ones are selected. Was also important ideas applicability in practice. Indication of the final concept of a product were based on the results of the survey. An appliance of the product using CAD system was a final result of presented research in this paper. A new approach towards designing appliance, known as eco-design, is used and it considers the appliance’s influence on the environment as early as on the level of preliminary designs. In order to meet environmental requirements, one conducts a recycling analysis of the appliance. The analysis was carried out using a recycling agent-based application developed at the Poznan University of Technology.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 113-114.
 2. Dostatni E., Diakun J., Hamrol A., Mazur W., Application of Agent Technology for Recycling-Oriented Product Assessment. Industrial Management & Data Systems, vol. 113, iss. 6/2013, Emerald Group, 2013.
 3. Dostatni E., Diakun J., Karwasz A., Grajewski D., Wichniarek R., Proekologiczne projektowanie wyrobów w środowisku CAD 3D z zastosowaniem technologii agendowej. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2014.
 4. Dostatni E., Karwasz A., Diakun J., Metoda szacowania kosztów recyklingu wyrobów AGD na etapie projektowania. Politechnika Poznańska, Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Poznań 2013.
 5. Dostatni E. i inni, Sprawozdanie z projektu badawczego: 2423/B/T02/2010/38, Opracowanie modelu recyklingowego wyrobu i jego zastosowanie w ekoprojektowaniu. Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Poznań 2013.
 6. Jagoda-Sobalak D., Knosala R., Implementacja metod inwentycznych w projektowaniu innowacyjnego wyrobu, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 7. Jagoda-Sobalak D., Knosala R., Zastosowanie metod inwentycznych w procesie projektowania na przykładzie praktycznym, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012.
 8. Kaufmann A., Fustier M., Drevet A., Inwentyka - metody poszukiwania twórczych rozwiązań. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975, s. 50-54.
 9. Nęcka E., Trening twórczości. GWP, Gdańsk 2005.
 10. Norma ISO/TR 14062, Environmental Management - Integrating environmental aspects into product design and development.
 11. Piechowiak J., Kowalski Ł., Opracowanie koncepcji innowacyjnego wyrobu AGD z wykorzystaniem metod ekoinnowacji. Praca dyplomowa, promotor Ewa Dostatni. Politechnika Poznańska, Poznań 2014.
 12. Tomczak-Horyń K., Knosala R., Dobór metody generowania innowacyjnego produktu na przykładzie praktycznym, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 13. Ujawry-Gil A., Inwentyka, czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2004, s. 48-50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu