BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowotarska-Romaniak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Czynniki warunkujące zachowania klientów indywidualnych na rynku usług ubezpieczeń na życie
Determinants of Behavior of Individual Customers on Services and Life Insurance Market
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 467-476, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia na życie, Świadomość ubezpieczeniowa, Zachowania klientów, Rynek ubezpieczeniowy
Life insurance, Insurance awareness, Customer behaviour, Insurance market
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Dla zakładów ubezpieczeń na życie istotna staje się nie tylko wiedza na temat wykorzystywania dorobku marketingu dla ubezpieczeń, ale również - o potrzebach i zachowaniach klientów oraz czynnikach warunkujących te zachowania. Celem artykułu jest przedstawienie struktury rynku ubezpieczeń na życie oraz omówienie czynników warunkujących zachowania klientów indywidualnych na tym rynku. Przedstawione czynniki przeanalizowano w oparciu o badania autorki przeprowadzone w okresie kwiecień-maj 2014 za pomocą Internetu. (abstrakt oryginalny)

For life insurance companies important is the knowledge of not only marketing practices but also knowledge about the needs and behaviors of customers and factors that influence these behaviors. The essence of the paper is to present the structure of the life insurance market, followed by a discussion of factors affecting consumer behavior in this market. Factors have been analyzed based on the author's research carried out in the period April-May 2014 via the internet. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Hadyniak, B. (2010). Ubezpieczenie jako urządzenie finansowe. W: J. Handschke, J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia podręcznik akademicki. Warszawa: Poltext.
 2. Kowalewski, E. (2006). Prawo ubezpieczeń gospodarczych, wyd. 3, Bydgoszcz-Toruń: OW Branta.
 3. Kramer, T. (1995). Orientacja marketingowa przedsiębiorstw polskich: wyzwania i zagrożenia. W: L. Żabiński (red.), Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Katowice: AE/PTE Katowice.
 4. Ortyński, K. (2011). Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce. W: E. Wierzbicka (red.), Ubezpieczenia non-life. Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe.
 5. Samuelson, P. A., Nordhaus, W.D. (2012). Ekonomia. Poznań: REBIS.
 6. Sangowski, T. (2002). Polski rynek ubezpieczeń - stan, kierunki rozwoju. W: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. (tom IV). Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 7. Smyczek, S. (2012). Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych. Warszawa: Placet.
 8. Szromnik, A. (1998). Psychologiczne uwarunkowania przemian polskiego rynku ubezpieczeniowego (cz. 1). Wiadomości Ubezpieczeniowe (nr 7-8).
 9. Ronka-Chmielowiec, W. (red.) (2002). Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko. Warszawa: PWE.
 10. Wierzbicka, E. (2008). Rynek ubezpieczeniowy. W: B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, wyd. 2, Warszawa: PWN.
 11. Ustawa z 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. Nr 59 z późn., zm., poz. 344.
 12. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. Nr 124 poz. 1151 z późn., zm., art. 3, pkt. 1.
 13. Wiktorow, A. (2011). Świadomość ubezpieczeniowa to priorytet. www.bankier.pl (15.10.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu