BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zombirt Jolanta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Sekurytyzacja a europejskie standardy zarządzania płynnością banków
Securitization and European Standards of Liqudity Managements in Banks
Źródło
Bezpieczny Bank, 2015, nr 1 (58), s. 46-62, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Norma płynności krótkoterminowej, Płynność finansowa, Zarządzanie płynnością finansową, Bankowość, Sekurytyzacja aktywów
Liquidity Coverage Ratio (LCR), Financial liquidity, Liquidity management, Banking, Asset securitisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy regulacyjne uwzględnienie sekurytyzacji w buforze płynnościowym może wpłynąć na wzrost zainteresowania sekurytyzacją, w warunkach ekstremalnie niskich stóp procentowych EBC oraz ograniczających ją niektórych rozwiązań regulacyjnych. Artykuł rozpoczyna opis konstrukcji wymogu pokrycia płynnością. Przedstawione są ogólne zasady kalkulowania odpływów i dopływów gotówki w ciągu 30 dni kalendarzowych. Uwadze poświęcono także skład bufora płynnościowego wskazując na jego elementy: aktywa Poziomu 1 oraz Poziomu 2A i 2B. Druga część artykułu dotyczy sekurytyzacji, a zwłaszcza tych jej cech, które pozwalają określać, czy pozycje sekurytyzacji są proste, wystandaryzowane i płynne (SSTS), co może pozwolić na kwalifikowanie ich do Poziomu 2B bufora płynnościowego. W końcowej części wskazuje się na działania instytucji europejskich, mające na celu zwiększenie zainteresowania sekurytyzacją jako alternatywnym kanałem finansowania gospodarki realnej oraz na rolę jaką może odegrać wymóg pokrycia płynnością dla promowania sekurytyzacji. (fragment tekstu)

This paper contains a description of a new so called liquidity coverage requirement and its possible relations with securitization positions in Europe. The author indicates that European securitization transactions performed significantly better during the financial crisis than American ones. Because of this fact they could be treated as an alternative channel to finance the real economy. The new regulations matter in this context, regulations designed with an aim to diminish the probability for similar crises in the future. One of the most important sets of regulations is the Capital Requirements Regulation (CRR) where the liquidity coverage requirement has been inserted. In LCR, for the first time in European rules, the advantages of securitization have been noticed so that certain securitizations are recognized as possible partial insurance in credit institutions against liquidity outflow during 30 calendar days. The research question is: could this recognition of securitization have - together with work performed by the ECB and European Commission - an influence on a recovery of securitization markets in Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. European Banking Authority, EBA Discussion Paper on simple, standard and transparent securitisation. Response to the Commission's call for advice of December 2013 related to the merits of, and the potential ways of, promoting a safe and stable securitization market, EBA/DP/2014/02, 14 October 2014.
  2. European Commission, Commission Delegated Regulation (EU) No.../.. of 10.10.2014 to supplement Regulation (EU) 575/2013 with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions, Brussels, 10.10.2014, C(2014) 7232 final.
  3. European Commission, Commission Staff Working Document. Impact Assessment, Accompanying the document: Commission Delegated Regulation to supplement Regulation (EU) 575/2013 with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions, Brussels, 10.10.2014, SWD(2014) 349 final.
  4. European Commission, Memo, Brussels, 10 October 2014.
  5. EU seeks to relax securitisation rules, 17.02.2015 r., http://www.ft.com/intl/cms/s/0/28d 63846-b6c7-11e4-95dc-00144feab7de.html?siteedition=uk#axzz3SBOD5fZC
  6. http://ec.europa.eu/polska/news/150218_unia_pl.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu