BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczuk-Merta Anna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Refleksja nad zmianami w konsumpcji i zachowaniu konsumentów w erze globalizacji
Reflection on Consumption and Consumer Behavior in the Era of Globalization
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 486-494, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Konsumpcja, Rozwój zrównoważony, Zachowania konsumenta
Globalization, Consumption, Sustainable development, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule są zawarte rozważania na temat rozwoju dwóch szczególnie istotnych zjawisk: globalizacji i konsumpcji. Jego treści koncentrują się na przybliżeniu istoty obu tych zjawisk ich rozwoju w ostatnim dwudziestoleciu oraz próbie wskazania możliwości ich dalszego rozwoju. Wniosek płynący z rozważań wskazuje na zasadność wykorzystania innowacji społecznych, których idea jest zgodna z oczekiwaniami i wyzwaniami rozwoju w XXI wieku. (abstrakt oryginalny)

The article includes a reflection on the development of two particularly important phenomena: globalization and consumption. It focuses on the essence of both phenomena, their development in the last twenty years and an attempt to identify opportunities for the further development. The conclusion of the consideration states the rightness of use of social innovation, which idea is consistent with the expectations and challenges of development in the twenty-first century. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Albrow, M. (1997). Sociology for one Word. International Sociology, 2.
 2. Bauman, Z. (2000). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: PIW.
 3. Beck, U. (2000). The cosmopolitan perspective: sociology of the second age of modernity. The British Journal of Sociology, Vol. 5, Issue 1.
 4. Giddens, A. (2001). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age (tłumaczenie A. Szulżycka). Warszawa: PWN.
 5. Guillen, M. (2001). Is Globalisation Civilizing, Destructive or Feeble? A Critique of Five Key Debates in the Social Science Literature. Annual Review of Sociology, Vol. 27:235-260.
 6. Harvey, D. (1989). The Condition of Postmodernity. Cambridge.
 7. Huntington, S. (2000). Zderzenie cywilizacji, (tłum. H. Jankowska). Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 8. Naisbitt, J. (1984). Megatrendy. Poznań: Zysk i Spółka.
 9. Olejniczuk-Merta, A. (2014). Innowacje społeczne - aktywizacja społeczeństwa czy coś więcej? Warszawa: IBRKK.
 10. Rifkin, J. (2001). Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie "Pozahoryzont".
 11. Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture (Published in association with Theory, Culture & Society). Newbury Park.
 12. Stiglitz, J. (2007). Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu