BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baron-Puda Maria (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Occupational Risk Asssessment in Management of Health and Safety in Workplaces
Ocena ryzyka zawodowego w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2015, nr 3, s. 2-10, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ocena ryzyka, Zarządzanie bezpieczeństwem, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Risk assessment, Safety management, Health and safety at work
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest konieczne w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od wielkości, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności. Znaczenie odpowiedzialności pracodawcy za zdrowie i życie pracowników wynika ze względów społecznych, ekonomicznych oraz wymagań prawnych. W celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym ora innym niekorzystnym następstwom istniejących zagrożeń w środowisku pracy należy systematycznie przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego stanowią zasadniczy element systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników istnieją na każdym stanowisku, a bezpieczeństwo jest możliwe tylko wówczas, jeśli zostaną one rozpoznane oraz podjęte zostaną działania na rzecz ich wyeliminowania będą zabezpieczenia się przed nimi. Istnieje wiele metod oceny ryzyka zawodowego, które najogólniej można podzielić na ilościowe i jakościowe będą mieszane. Właściwy dobór metody, a przede wszystkim kompetencje zespołu dokonującego oceny ryzyka, mają duże znaczenie dla poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)

Basic principles related to occupational health and safety (OH&S) arise from the international, European and national legal standards. The central standard, which provides guidance for actions at national and enterprise level to promote occupational health and safety, and to improve the work organization and working environment is the ILO Convention 155. It provides that each Member shall (...) formulate, implement and periodically review a coherent national policy on occupational safety, occupational health and the working environment [14], and that the fundamental aim of the policy is to prevent accidents and injuries to human health by eliminating or minimizing the causes of hazards present in the working environment.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acutt J., Hattingh S., Hattingh S.P., Occupational Health: Management and Practice for Health Practitioners. Juta & Co. Ltd, Lansdowne 2003.
 2. Altenbach T.J., A Comparison of Risk Assessment Techniques from Qualitative to Quantitative. ASME Pressure Vessels and Piping Conference. Honolulu, Hawaii, July 23-27 1995.
 3. Cameron I., Raman R., Process Systems Risk Management. San Diego, CA (USA), Elsevier Inc. 2005.
 4. Ejdys J., Lulewicz A., Obolewicz J., Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie. Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok 2008.
 5. Hughes P., Hughes L., Easy Guide to Health and Safety. Routledge, New York 2015.
 6. Hughes P., Ferrett E., International Health and Safety at Work for the NEBOSH International General Certificate. Routledge, New York 2013.
 7. Koradecka D., Ocena ryzyka zawodowego. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2001.
 8. Krause T.R., Leading with Safety. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2005.
 9. Radu L.D., Qualitative, Semi-quantitative and Quantitative Methods for Risk Assessment: Case of the Financial Audit. Analele Stiintifice ale Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi - Stiinte Economice, 2009, vol. 56.
 10. Rączkowski B., BHP w praktyce. ODDK, Gdańsk 2014.
 11. Romanowska-Słomka I., Słomka A., Jaką wybrać metodę oceny ryzyka zawodowego? Atest, nr 4/2002.
 12. Skuza L., Co warto wiedzieć o ryzyku zawodowym? ODDK, Gdańsk 2003.
 13. Viner D., Occupational Risk Control: Predicting and Preventing the Unwanted. Farnham, Surrey, UK: Gower Publishing, Ltd. 2015.
 14. Building a preventative safety and health culture. A guide to the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), its 2002 Protocol and the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187). International Labour Organization, Geneva, 2013.
 15. Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work (available on: www.eur-lex.europa.eu).
 16. PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne oceny ryzyka zawodowego. PKN, Warszawa 2011.
 17. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141), stan prawny na dzień 01.01.2015.
 18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318).
 19. http://www.imp.lodz.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu